Kogeneracja przyszłością energetyki?

| Produkcja i surowce |

W ostatnich latach trwa ożywiona dyskusja na temat roli energetyki w kontekście rozwoju branży chemicznej oraz wzajemnego oddziaływania na siebie tych dwóch gałęzi gospodarki. Coraz większa świadomość w tym zakresie na pewno cieszy, podobnie jak nowe aspekty, umożliwiające zwiększanie konkurencyjności obu branż.

Czytaj więcej →

Gaz, węgiel i ekologia

| Produkcja i surowce |

Który z surowców energetycznych jest optymalny dla naszej gospodarki i przemysłu? Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, szczególnie biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany na rynku, jak również zbliżające się wprowadzenie zmian dotyczących pakietu klimatycznego Unii Europejskiej.

Czytaj więcej →

Gaz łupkowy – potrzeba skoordynowanej polityki

| Produkcja i surowce |

Wielka Brytania intensywnie poszukuje nowych złóż gazu łupkowego. We wsparcie dla łupkowych inwestycji coraz aktywniej włączają się także władze centralne. Brytyjski przykład może wkrótce pokazać, na ile opłacalne okaże się dotowanie komercyjnego wydobycia gazu z łupków, oraz na ile pomoc państwa przyczynia się do budowania energetycznej niezależności.

Czytaj więcej →

Kontynuujemy współpracę z LW Bogdanka

| Nasze zakłady |

17 grudnia 2014 roku Grupa Azoty PUŁAWY podpisała aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla, zawartej ze spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Aneks zawiera szczegółowe warunki określające cenę i wolumen dostaw węgla w 2015 roku. Wartość umowy po podpisaniu aneksu wynosi 910 mln zł netto (czyli o 13,5 proc. mniej niż dotychczas).

Czytaj więcej →

Strategiczna inwestycja

| Produkcja i surowce |

Dotychczas Grupa Azoty PUŁAWY koncentrowała się na rozwijaniu produkcji, zarówno pod kątem poszerzania asortymentu, wzrostu jakości, jak i na ochronie środowiska. Aktualnie skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na uelastycznieniu procesów przemysłowych w Naszych Zakładach.

Czytaj więcej →

Droższe nawozy na przestrzeni dekady

| Produkty |

Brak wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej powoduje nierówne traktowanie państw członkowskich przez Rosję w negocjacjach handlowych dotyczących cen gazu ziemnego. W konsekwencji mamy do czynienia z nierównomiernym wzrostem kosztów produkcji nawozów azotowych.

Czytaj więcej →

Gaz z Hiszpanii?

| Rynki zagraniczne |

Dotychczas ten kraj nie był kojarzony jako ważny gracz w obrocie surowcami energetycznymi. Ale wszystko wskazuje na to, że Hiszpania może niebawem dołączyć do grona krajów rozdających karty tym segmencie globalnej gospodarki.

Czytaj więcej →

Przyszłość w gazie łupkowym

| Produkcja i surowce |

Przyjęcie przez rząd ustawy o gazie łupkowym to długo oczekiwany przełom w zakresie jego pozyskiwania. Kolejny, kluczowy krok będzie stanowić otwarcie gazoportu w Świnoujściu, planowane na początku przyszłego roku. Stworzy nowe możliwości pozyskiwania „błękitnego paliwa”, co z kolei wpłynie pozytywnie na kluczowe gałęzie krajowej gospodarki.

Czytaj więcej →