Wyżywienie a efektowność upraw

| Rynki zagraniczne |

Wydawać by się mogło, że dostarczenie żywności rosnącej liczbie ludności, bez konieczności adaptowania nowych terenów pod uprawę, jest zadaniem niezwykle trudnym do zrealizowania. Jednak naukowcy, dążą do przezwyciężenia rodzących się w tym obszarze trudności.

Czytaj więcej →

Woda z odzysku

| Ochrona środowiska |

Znane są badania naukowców z Vermont, którzy opracowali technologię pozyskiwania związków wykorzystywanych do produkcji nawozów z ludzkiej uryny. Natomiast ich koledzy z University of Michigan zainicjowali projekt badawczy, którego celem jest ponowne wykorzystanie substancji, zawartych w odchodach zwierzęcych.

Czytaj więcej →

Globalne zmiany w rolnictwie

| Rynki zagraniczne |

Rolnictwem, rozumianym jako źródło utrzymania, składającym się z uprawy ziemi, rybołówstwa, leśnictwa i łowiectwa, zajmuje się 37% populacji na Ziemi. Oznacza to globalny spadek o 12% w porównaniu z rokiem 1980, kiedy w sektorze rolniczym i pozarolniczym pracowało mniej więcej tyle samo osób.

Czytaj więcej →

Świat potrzebuje nawozów

| Rynki zagraniczne |

Według prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w roku 2012/13 należy spodziewać się wzrostu globalnego zużycia nawozów mineralnych, w stosunku do roku ubiegłego. To dobre przewidywania, szczególnie dla Grupy Azoty „PUŁAWY”.

Wnioski Instytutu pokazują, że światowy wzrost wykorzystania nawozów z zeszłego roku (2011/2012 rok) był wyższy o 2,4% od poprzedniego okresu (2010/2011 rok) i wyniosło 177 000 000 ton w przeliczeniu na czysty składnik. Ten proces był spowodowany stosunkowo niskimi cenami preparatów na rynku globalnym oraz rosnącym zapotrzebowaniem na nie w krajach rozwijających się.

Biorąc pod uwagę fakt, że PUŁAWY działają w ramach Grupy Azoty – drugiego co do wielkości producenta nawozów w Europie – konsekwencją takich optymistycznych prognoz jest szansa poszerzenia dystrybucji naszych produktów o nowe rynki zbytu. Dzięki dobremu wykorzystaniu aktualnej, pozytywnej koniunktury, PUŁAWY mają szansę zakończyć również bieżący rok obrotowy z sukcesem.

 

Czytaj więcej →

S12 do PUŁAW?

| Nasze zakłady |

Intensywna rozbudowa sieci dróg ekspresowych i autostrad trwa od kilku lat, co możemy obserwować również na Lubelszczyźnie. Pojawia się pytanie czy Puławy również skorzystają na wieloletnich planach rozwoju infrastruktury drogowej w naszym kraju.

Na Lubelszczyźnie budują drogi

Wiadomo już, że we wrześniu br. drogowcy mają ogłosić przetarg na budowę kolejnego etapu drogi ekspresowej S17 na odcinku Kurów – Warszawa. Jednak nadal wszyscy z niecierpliwością oczekują rozwoju wydarzeń w okolicach Puław.

Co z tą S12?

Chodzi mianowicie o II etap budowy obwodnicy miasta czyli drogi łączącej węzeł Kurów Zachód z nowym mostem na Wiśle oraz z istniejącym już fragmentem trasy obwodowej. Ta rozbudowa, w połączeniu ze wspominaną inwestycją – S17, da Puławom nie tylko dogodne połączenie z Warszawą, ale także z Lublinem i pobliskim portem lotniczym. Ma to niebagatelne znaczenie dla rozwoju Grupy Azoty „PUŁAWY”. Zyskując dogodne połączenia drogowe możemy skutecznie rozszerzać naszą sieć dystrybucyjną usprawniając komunikację z różnymi częściami Polski i Europy.

Jak daleka to przyszłość?

Jednak na chwilę obecną nie ma pewnych danych co do dalszych działań w zakresie połączenia trasy S12 z S17. Mimo zapewnień ze strony przedstawicieli sejmowej komisji infrastruktury, że są duże szanse na realizację tej inwestycji, to jednak nie ma potwierdzenia ze strony Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Pozostaje cierpliwie czekać.

 

Czytaj więcej →