Energetyka w przemyśle chemicznym

| Produkcja i surowce |

Jednym z ważnych czynników współdecydującym o konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw branży chemicznej jest zapewnienie ciągłości dostaw surowców. Z powodu tego, że sektor z natury ma wysoką energochłonność, koszty energii są kluczowych składnikiem determinującym jej rentowność.

Czytaj więcej →

Kontynuujemy współpracę z LW Bogdanka

| Nasze zakłady |

17 grudnia 2014 roku Grupa Azoty PUŁAWY podpisała aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla, zawartej ze spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Aneks zawiera szczegółowe warunki określające cenę i wolumen dostaw węgla w 2015 roku. Wartość umowy po podpisaniu aneksu wynosi 910 mln zł netto (czyli o 13,5 proc. mniej niż dotychczas).

Czytaj więcej →

Polacy ekologicznie świadomi

| Ochrona środowiska |

Przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Środowiska badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków pokazują, że troska o środowisko naturalne i jego ochrona są dla nas coraz ważniejsze. Obecnie realizowanych jest bardzo wiele inicjatyw i programów proekologicznych podejmowanych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Czytaj więcej →

Efekt cieplarniany to nie tylko azot

| Ochrona środowiska |

Nawozy azotowe uważane są za jedno ze źródeł emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. Producenci rolni nie mogą pozwolić sobie na zaprzestanie stosowania nawozów, mogą natomiast minimalizować ich oddziaływanie na środowisko poprzez ograniczenie zużycia energii i efektywne nawożenie. Pozwoli to zauważalnie obniżyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery

Czytaj więcej →

Przyszłość w gazie łupkowym

| Produkcja i surowce |

Przyjęcie przez rząd ustawy o gazie łupkowym to długo oczekiwany przełom w zakresie jego pozyskiwania. Kolejny, kluczowy krok będzie stanowić otwarcie gazoportu w Świnoujściu, planowane na początku przyszłego roku. Stworzy nowe możliwości pozyskiwania „błękitnego paliwa”, co z kolei wpłynie pozytywnie na kluczowe gałęzie krajowej gospodarki.

Czytaj więcej →

Strategia „PUŁAW” przynosi efekty

| Nasze zakłady |

Kluczem do sukcesu w skutecznym zarządzaniu tak dużym podmiotem jak Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” jest przyjęcie właściwej strategii działania. Dzięki dokładnemu i efektywnemu realizowaniu jej założeń, możliwe jest podnoszenie wartości Spółki przy jednoczesnej trosce o jakość relacji z otoczeniem i klientami.

Czytaj więcej →

Zapotrzebowanie na nawozy na Ukrainie

| Rynki zagraniczne |

Ukraińskie Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności spodziewa się, że podczas wiosennych prac polowych rolnicy wykorzystają ok. 1,07 mln t nawozów sztucznych. 13% wzrost zapotrzebowania w stosunku do roku 2013 jest przewidywany w obszarze nawozów azotowych. Ich zużycie ma wynieść 754 tys. t. Ponadto prognozowane wykorzystanie preparatów fosforowych kształtuje się na poziomie 178 tys. t, a potasowych – 134 tys. ton.

Zahamować ceny

W listopadzie 2013 r. zmagazynowano ok. 817 tys. ton nawozów. Pod koniec grudnia cena nawozów azotowych u producentów wynosiła niecałe 3 tys. UAH/t, jednak w sprzedaży u pośredników była średnio o 15% wyższa. W związku z tym organizacje rolnicze zaapelowały do Rady Ministrów o interwencję celem zapobieżenia kolejnym wzrostom cen.

Problemy z zapasami?

Choć najbliższe praca polowe rozpoczną się niebawem, to jednak już na chwilę obecną obserwowane są problemy z zakupem nawozów. Ministerstwo wskazuje na konieczność rewizji cen gazu dla przemysłu chemicznego, która może doprowadzić do znaczącej obniżki cen nawozów.

Wsparcie dla producentów i rolników

Celem ustabilizowania cen, Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności zaproponowało ustalanie ich na czas minimum jednego kwartału z możliwością ewentualnej korekty. Kolejną propozycją rządu jest sprzedaż energii oraz surowców podstawowych dla przedsiębiorstw chemicznych na preferencyjnych warunkach. Celem tego postulatu jest wparcie dla rozwoju konkurencyjności na ukraińskim rynku nawozów sztucznych.

 

Czytaj więcej →

Susze nękają Brazylię

| Rynki zagraniczne |

Ojczyzna Pelego to kraj wielkich kontrastów. Także klimatycznych. Z jednej strony Brazylia zmaga się z powodziami, zaś północno-wschodnie obszary cierpią z powodu braku wody.

Rolnicy liczą straty

W tym obszarze kraju pewne miejsca nie doświadczyły deszczu od prawie dwóch lat, a aktualnie notowana susza jest najdotkliwsza od prawie pół wieku! Z powodu braku deszczu cierpi rolnictwo, zwłaszcza przemysł cukrowniczy. Ten rejon odpowiada za 10% krajowej produkcji tego towaru, natomiast wytwarzanie trzciny cukrowej spadło o prawie jedną trzecią. Ponadto wysychają plantacje bawełny i kukurydzy. Oprócz upraw tracą również właściciele bydła, które nie mając wystarczająco dużo pożywienia oraz wody, pada z wycieńczenia.

Zagrożenia dla przemysłu

Podstawowym niebezpieczeństwem jest spadek efektywności pracy elektrowni wodnych. Norma wydajności lokalnych tam, zapewniająca regularne dostawy energii elektrycznej, wynosi 34%. Jednak pod koniec grudnia wyniki ich pracy lokowały się na poziomie 32%. Taka sytuacja może grozić okresowymi przerwami w dostawie prądu, co utrudni pracę zakładów przemysłowych, nie wspominając o odbiorcach indywidualnych.

Cysterny to podstawa dla ludności cywilnej

Obieg wody w małych miejscowościach jest uzależniony od obecności w nich osób handlujących wodą. W większości miast i miasteczek nie ma zapasów świeżej wody ani cyrkulacji wodociągowej, dlatego podstawowymi ich dostawcami są osoby kupujące je w prywatnych ujęciach i dystrybuujące za pomocą cystern, ciągniętych przez osły.

Wyzwania dla Brazylii

Zdawać by się mogło, że to czym ów kraj żyje aktualnie najbardziej, to zbliżający się Mundial. Jednak władze w Brasilii mają do rozwiązania również inne palące problemy, jak choćby kwestię związaną właśnie z brakiem wody w jej północno-wschodnich stanach. Znalezienie sposobu na wsparcie lokalnej społeczności w tej nierównej walce z naturą będzie prawdziwym sukcesem obecnego rządu.

 

Czytaj więcej →

Warto stawiać na gaz

| Produkcja i surowce |

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną zmusza polskie przedsiębiorstwa do szukania nowych, tańszych i efektywniejszych źródeł. Jednym z nich jest gaz ziemny, znajdujący coraz szersze zastosowanie w energetyce.

Węgiel to za mało

Kluczowym czynnikiem powodującym tę zmianę w podejściu do energetyki jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw prądu w godzinach szczytu (6:00 – 13:00 i 15:00 – 22:00). Aby osiągnąć odpowiednie wartości, elektrownia węglowa musi spalać surowiec przez około pół doby. Zaś siłownia oparta na gazie, potrzebuje zaledwie od 90 do 120 sekund, aby dostarczyć prąd do sieci. W perspektywie braku ok. 6 tys. MW energii elektrycznej w szczycie za ok 1,5 roku, inwestycje w elektrownie gazowe są uzasadnione.

Tanie paliwo jest szansą

Dobry przykład na tym polu przyszedł do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Aktualnie ceny gazu ziemnego są tam trzykrotnie niższe niż na Starym Kontynencie. To umożliwia amerykanom eksport surowca po konkurencyjnych cenach.

Aktualnie polskie koncerny energetyczne nie tylko poszukują złóż gazu łupkowego, ale także czekają z niecierpliwością na otwarcie gazoportu w Świnoujściu. Mając perspektywę pozyskania tańszego paliwa również „PUŁAWY” planują postawić na budowę elektrowni gazowo-parowej, uniezależniając się od energetyki węglowej.

Kluczowa inwestycja

Elektrownia „PUŁAWY” to wspólny projekt Grupy Azoty „PUŁAWY” oraz Polskiej Grupy Energetycznej. „PUŁAWY” to jeden z największych konsumentów gazu ziemnego w kraju – co roku zużywa ok. 1 mld m3 „błękitnego paliwa”, przez co posiada niezbędne doświadczenie w jego zakupach oraz prowadzeniu infrastruktury. PGE jest liderem na polskim rynku energetycznym i dysponuje odpowiednim potencjałem, potrzebnym do właściwej realizacji tak ważnej inwestycji. Dzięki synergii obu podmiotów powstanie nowa elektrociepłownia zapewniająca dostawy energii elektrycznej i cieplnej dla „PUŁAW” z możliwością sprzedaży nadwyżek na rynku krajowym.

 

Czytaj więcej →

’PUŁAWY’ zakończyły…

| Perspektywy i inwestycje |

…czwarty kwartał roku kalendarzowego 2012 z sukcesem! Mimo kryzysu gospodarczego, nasze przedsiębiorstwo może się pochwalić 87,5 mln zł zysku netto, wypracowanego w ostatnich miesiącach. Na tę sytuację wpływ miało wiele czynników, które cały czas oddziałują na nasze funkcjonowanie.

„PUŁAWY” działają

Niewątpliwy wpływ na rozwój koniunktury przedsiębiorstwa w zakresie nawozów azotowych miały wpływ takie zdarzenia jak wstrzymanie, ograniczenie czy rezygnacja z wytwarzania tego typu środków przez konkurencję na rynkach międzynarodowych. Jednym z czynników, który odegrał w kwestii produkcji niezwykle istotną rolę były m. in. trudności z dostawami gazu ziemnego. Ten fakt wskazuje na konieczność dywersyfikacji dostaw „błękitnego paliwa”, celem sprawnego funkcjonowania w branży.

Produkcja chemiczna

Wyższe ceny produktów chemicznych oraz wzrost bilansu handlowego UE w tym obszarze zaowocowały zwiększeniem zaufania biznesowego w tym sektorze. Tego typu sygnały, mimo pewnego spadku produkcji, zawsze działają motywująco dla poszczególnych graczy na rynku, w tej konkretnej dziedzinie gospodarki.

Co dalej z mediami?

Na przełomie września i października 2012 r. opublikowano kolejne projekty ustaw dedykowanych prawu energetycznemu, gazowemu i odnawialnym źródłom energii. Mają one zastąpić aktualnie obowiązujące prawo energetyczne, które w wielu miejscach nie odpowiada obecnej sytuacji i współczesnym uwarunkowaniom gospodarczym. Z punktu widzenia Grupy Kapitałowej „PUŁAWY”, pozytywne zmiany na tym polu będą kluczowe dla naszego, dalszego rozwoju, głównie ze względu na fakt, iż jesteśmy jednym z największych odbiorców gazu ziemnego w kraju.

Nie tylko dla rolnictwa

„PUŁAWY”, choć kojarzone głównie z nawozami azotowymi, szeroko działają pośrednio również w innych dziedzinach gospodarki, takich jak budownictwo, przemysł meblowy, tekstylia czy tworzywa sztuczne. Dzieje się to za sprawą związków, które są wykorzystywane przy produkcji laminatów (melamina) czy elementy konstrukcyjne (kaprolaktam). Dlatego istotny wpływ na wyniki czwartego kwartału miały relacje z odbiorcami z ww. branż. W pierwszym rzędzie należy wymienić sprzedaż naszych produktów do Chin, jednego z najbardziej znaczących odbiorców m. in. kaprolaktamu. Niemniej jednak starania o coraz szersze działania na terenie Państwa Środka prowadzone są stale, w celu umocnienia naszej obecnej pozycji na tym rynku.

Czytaj więcej →