Grupa Azoty przekazała wyprawki szkolne

| CSR |

„Lider Polskiej Dystrybucji” to nazwa akcji, w ramach której Grupa Azoty przekazała dzieciom z 91 szkół wiejskich wyprawki szkolne, za pośrednictwem swoich dystrybutorów. W połowie września aż 9 100 uczniów otrzymało wyprawki, które mają pomóc uczniom w nowym roku szkolnym.

Czytaj więcej →

„PUŁAWY” promują ekologię wśród najmłodszych

| CSR |

Dobiega właśnie końca 10. edycja akcji „Drzewko za Butelkę”, zainicjowanej w 2003 r. i realizowanej w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Podstawowym założeniem całego projektu jest zwiększanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, którzy w zamian za zebrane plastikowe butelki otrzymują sadzonki drzewek.

Czytaj więcej →

’PUŁAWY’ dla chorych i dla dzieci

| CSR |

Szeroko rozumiana odpowiedzialność społeczna biznesu to jeden z filarów funkcjonowania Grupy Azoty „PUŁAWY” w środowisku lokalnym. W ostatnich tygodniach sfinalizowaliśmy realizację dwóch projektów CSR.

Rozruszniki na miejscu

Pod koniec listopada w puławskim szpitalu otwarto zmodernizowaną część Oddziału Kardiologicznego wraz z Pracownią Elektrofizjologii. Dzięki temu można było nie tylko powiększyć liczbę łóżek, ale przede wszystkim zapewnić pacjentom możliwość wszczepiania rozruszników serca bez konieczności podróżowania do Lublina. Zakup niezbędnej aparatury współfinansowały powiat puławski oraz „PUŁAWY”, zaś środki na remont pochodziły z funduszy unijnych.

Z odblaskiem do szkoły

Na początku grudnia przedstawiciele „PUŁAW” podpisali z puławską Komendą Powiatową Policji porozumienie o współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci na drogach. Będzie to kontynuacja programu realizowanego w ubiegłym roku szkolnym wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W tym roku „PUŁAWY” sfinansują zakup indywidualnych środków ochrony (kamizelki, opaski i światełka odblaskowe) oraz materiały edukacyjne. Zaś Komenda Policji przeprowadzi szkolenia dla młodzieży z zakresu bezpiecznego korzystania z dróg.

 

Czytaj więcej →

Mali artyści pokazali klasę

| CSR |

Na początku grudnia wyłoniliśmy zwycięzców już V edycji konkursu plastycznego pn. „Chemia w rolnictwie”, skierowanego do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, pochodzących z terenów wiejskich. Oprócz nagród rzeczowych dla laureatów, dodatkowym wyróżnieniem dla zwycięzców jest również to, iż ich prace posłużą nam do wydania okolicznościowych kalendarzy i kartek pocztowych, które następnie będziemy kierować do naszych kontrahentów.

Wzbudzić kreatywność

Do udziału w konkursie, za pośrednictwem naszych partnerów w dystrybucji nawozów zaprosiliśmy dzieci ze szkół, z całej Polski, łącznie to około 150 szkół. Uczniowie przygotowywali prace związane z tematyką rolnictwa, wykorzystania nawozów czy stosowania środków ochrony roślin. Przedstawione prace były bardzo zróżnicowane zarówno pod względem stylu, techniki, jak również pomysłowości i kreatywności młodych artystów – relacjonuje Magdalena Niski, Szefowa Marketingu w Puławach oraz pomysłodawca projektu.

Nagrodziliśmy najlepszych

W kategorii szkół, jury postanowiło przyznać miejsca na podium: Szkole Podstawowej w Koźlu, Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Żyrzynie oraz Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Łowcach. Nagroda dla szkół to odpowiednio 5000 zł, 3000 zł i 2000 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Ponadto nagrodzono 28 zwycięskich prac oraz wyróżniono 39 kolejnych zgłoszeń. Laureaci w kategorii indywidualnej zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi.

Jak jest rola chemii w rolnictwie?

Konkurs jest bardzo dobrą okazją nie tylko do umożliwienia dzieciom realizowania się na polu sztuk plastycznych. Stwarza również szansę pogłębienia ich wiedzy na tematy związane ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów, w gospodarstwach rolnych. Dzięki temu bieżąca działalność Grupy Azoty „PUŁAWY” staje się im zdecydowanie bliższa.

Tematyka nawozowa jest istotna dla rodziców, czy sąsiadów, uczniów biorących udział w konkursie. Natomiast ten projekt miał również zachęcić młodych do zainteresowania się tą jakże ciekawą sferą nauki i przemysłu, jaką jest produkcja i stosowanie nawozów. Uczeń szkoły podstawowej, biorąc udział w konkursie otrzymuje dodatkowy impuls do tego, aby zapytać rodziców o znaczenie produktów chemicznych w pracach rolnych. Dzięki temu, kształtujemy w najmłodszych świadomość znaczenia nawozów we współczesnej produkcji żywności, a tym samym ich wpływ na nasze codzienne życie.

 

Czytaj więcej →

Będą drzewka za butelki

| CSR |

10 maja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym miał miejsce finał akcji „Drzewko za butelkę”, zorganizowanej po raz dziewiąty przez Grupę Azoty PUŁAWY. Zebrano ponad 700 000 opakowań PET, co przełożyło się na posadzenie w tym roku 211 młodych drzew. Dotychczas, dzięki akcji, w powiecie puławskim zasadzono już ich ponad 2000 sztuk!

Młodzi chronią środowisko

Akcja, podobnie jak w ubiegłym roku, była skierowana do uczniów szkół podstawowych z powiatu puławskiego. Udział wzięło 1 664 osoby z piętnastu placówek. Średni wynik na osobę wyniósł aż 497,4 szt. Klasy oraz uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez organizatorów. W tym roku najlepszym wynikiem mógł się pochwalić Krystian Pyra za Szkoły Podstawowej w Gołębiu. Udało mu się zebrać aż 49 500 butelek. Podniósł znaczącą poprzeczkę w rywalizacji, wyprzedzając zeszłorocznego rekordzistę – Arkadiusza Grądziela (w ub. roku zebrał 46 453 butelki).

Razem na rzecz „Drzewka za butelkę”

W tegoroczną edycję akcji, oprócz Grupy Azoty PUŁAWY, która zawiaduje nią w ramach prac Sekretariatu Programu „Odpowiedzialność i Troska”, włączyły się również Starostwo Powiatowe w Puławach oraz Zakład Usług Komunalnych w Puławach. Opakowania PET były zbierane nie tylko przez uczniów, ale także przez ich rodziny i znajomych, dzięki czemu udało się zmobilizować do udziału w akcji również lokalne społeczności.

 

Czytaj więcej →

Zbierz butelki, posadź drzewka

| Ochrona środowiska |

„Drzewko za butelkę”® to akcja, zainicjowana 10 lat temu przez firmy chemiczne, skupione wokół Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Jej celem jest aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz środowiska naturalnego, poprzez zbieranie plastikowych butelek. ZA „PUŁAWY” również czynnie biorą udział w tym przedsięwzięciu.

Mniej śmieci, więcej zieleni

Udział w projekcie biorą społeczności lokalne, animowane przez firmy prowadzące na danym terenie swoją działalność. Za zebrane opakowania PET, które są poddawane recyklingowi, mieszkańcy otrzymują sadzonki drzew, które są wykorzystywane do upiększania nie tylko najbliższego otoczenia, ale stanowią wymowny symbolem zaangażowania na rzecz czystego środowiska. W ramach dziewięciu edycji akcji „Drzewko za Butelkę”®, młodzież z całego kraju zebrała niemal 13 mln butelek. W tym czasie posadzono ponad 18,5 tysiąca drzewek! To właśnie uczniowie szkół są główną grupą docelową projektu, ponieważ łatwo ich zmobilizować do wspólnych działań na rzecz lepszego jutra.

Rekordziści w sprzątaniu

Aby wyjść poza najbliższe otoczenie, ZA „PUŁAWY”, jako regionalny koordynator przedsięwzięcia, zaproponowały w zeszłym roku poszerzenie formuły. Do akcji zaproszone zostały szkoły z terenu całego powiatu puławskiego. Zeszłorocznym rekordzistą w zbiórce indywidualnej był Arkadiusz Grądziel, który zebrał ponad 46 tys. butelek. Podobnie Szkoła Podstawowa w Gołębiu, do której uczęszcza, okazała się być bezkonkurencyjna. Zajęła pierwsze miejsce z wynikiem wynoszącym prawie 248 tys. butelek.

Już na wiosnę, w okresie marca – kwietnia, ruszy sprzątanie w ramach tegorocznej edycji akcji „Drzewko za Butelkę”®. W zeszłym roku ZA „PUŁAWY” przekazały uczestnikom przedsięwzięcia aż 400 sadzonek! Ile uda się przekazać tym razem?

Czytaj więcej →

Chemicy łapią zająca

| CSR |

Wystartowała już VII edycja konkursu fotograficznego „Złap zająca”, dedykowanego pracownikom 19 firm chemicznych i, po raz pierwszy, ich dzieciom. Jednym z partnerów imprezy są również Zakłady Azotowe „PUŁAWY”.

Aparaty w dłoń

Ideą konkursu jest umożliwienie załogom pracowniczym zakładów chemicznych oraz ich dzieciom odkrywania piękno przyrody, uwieczniania go i dzielenia się nim z innymi za pomocą fotografii. Ponadto jest to doskonała okazja do integracji kadry oraz przyjrzenia się jak naturę postrzegają ludzie skupieni w tej samej branży, ale na zupełnie odmiennych stanowiskach. Do września br. osoby związane z firmami skupionymi wokół Programu „Odpowiedzialność i Troska”, będą z aparatami w dłoniach „łapać zająca”. W tym gronie znajdują się również Zakłady Azotowe „PUŁAWY”, których reprezentant, Grzegorz Sierocki, znalazł się wśród osób wyróżnionych, w zeszłorocznej edycji konkursu.

Dzieci też robią zdjęcia

W związku z tym, iż rusza również po raz pierwszy „Złap zająca edycja Junior”, młodzież  będzie rywalizowała w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III, IV-VI, gimnazja). Zaś tematem tego konkursu będzie najciekawsze, intrygujące, niecodzienne ukazanie fauny i flory. Zwieńczeniem polowań za pomocą obiektywów będzie przesłanie fotografii do jury na szczeblu lokalnym, które zakwalifikuje najlepsze prace w ramach trzech kategorii (Z życia roślin, Z życia zwierząt, Krajobraz i jego elementy) do etapu finałowego, zaś ogłoszenie wyników (także tych z głosowania wśród Internautów) odbędzie się 15 października.

Pozostaje zatem nic innego, jak życzyć „łowczym” sukcesów, ale przede wszystkim radosnego łączenia pasji i odpoczynku, z koleżeńską rywalizacją.

Czytaj więcej →