1/3 produkowanej żywności na świecie jest marnowana

| Rynki zagraniczne |

„Ponad miliard ludzi na świecie głoduje. Średnio 10 milionów ludzi umiera z głodu każdego roku. A co 6 sekund z głodu umiera dziecko. Jeśli zmniejszymy marnowanie jedzenie o 5% możemy uratować ponad 4 miliony głodujących” – takie informacje można znaleźć na ulotkach i plakatach promujących kampanię społeczną, którą w 2013 r. zainicjowano w Chinach. Ma ona na celu ograniczenie marnowania żywności. Jak pokazują publikacje Global food losses and food waste – to nie tylko problem Chin, ale globalne wyzwanie, przed którym stoją również władze innych państw świata.

Czytaj więcej →

Różnorodność biologiczna w Chinach nadzieją światowego bezpieczeństwa żywnościowego

| Rynki zagraniczne |

Jak wynika z ostatnich badań zaprezentowanych na konferencji prasowej Brytyjskiego Stowarzyszenia Nauki, podczas trwającego Brytyjskiego Festiwalu Nauki, globalne zmiany klimatyczne zagrażają płynności dostaw żywności. Potwierdzają one również, że bogactwo flory Chin może mieć kluczowe znaczenie dla wsparcia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego w przyszłości.

Czytaj więcej →

Wielki skok Państwa Środka

| Rynki zagraniczne |

Kiedy w 1980 r. Chiny przystępowały do Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa, był to kraj stosunkowo ubogi, zmagający się z problemem wyżywienia licznej rzeszy obywateli. W ciągu 35 lat diametralnie wzrosło znacznie chińskiego rolnictwa w gospodarce światowej.

Czytaj więcej →

Gospodarstwa rodzinne to przyszłość

| Produkcja i surowce |

Opublikowane niedawno badania, dotyczące przedsiębiorstw rolnych, będących własnością rodzin, wskazują, że ze względu na swoją produktywność są one w stanie wykarmić cały świat. Ich rozwój może być receptą na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla wciąż rosnącej liczby ludności na Ziemi.

Czytaj więcej →

Chiny stawiają na nawozy

| Rynki zagraniczne |

Wśród gałęzi przemysłu chemicznego Państwa Środka dominuje produkcja nawozów. Ten kraj jest azjatyckim liderem wykorzystania tego rodzaju produktów. Nic w tym dziwnego, wziąwszy pod uwagę prawie półtorej miliarda mieszkańców Chińskiej Republiki Ludowej.

Czytaj więcej →

Globalne zmiany w rolnictwie

| Rynki zagraniczne |

Rolnictwem, rozumianym jako źródło utrzymania, składającym się z uprawy ziemi, rybołówstwa, leśnictwa i łowiectwa, zajmuje się 37% populacji na Ziemi. Oznacza to globalny spadek o 12% w porównaniu z rokiem 1980, kiedy w sektorze rolniczym i pozarolniczym pracowało mniej więcej tyle samo osób.

Czytaj więcej →

„PUŁAWY” mocnym filarem Grupy Azoty!

| Nasze zakłady, Rynek polski |

Grupa Azoty zanotowała w roku 2013 przychody ze sprzedaży na poziomie 9,8 mld zł, osiągając jednocześnie zysk netto w wysokości 714 mln zł oraz zysk z działalności operacyjnej EBIT na poziomie 703 mln zł. Wyniki uległy zatem poprawie w stosunku do ubiegłego roku, za sprawą rozpoznania zdarzeń jednorazowych na łączną kwotę 469 mln zł.

Czytaj więcej →

Chiny stawiają na nawozy

| Rynki zagraniczne |

Wśród gałęzi przemysłu chemicznego Państwa Środka dominuje produkcja nawozów. Ten kraj jest azjatyckim liderem wykorzystania tego rodzaju produktów. Nic w tym dziwnego, wziąwszy pod uwagę prawie półtorej miliarda mieszkańców Chińskiej Republiki Ludowej.

Czytaj więcej →

Rynek nawozów 2014. Co się zmieni w Nowym Roku

| Rynki zagraniczne |

Według prognoz IFA (International Fertilizers Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Nawozów) w sezonie 2013/2014 odnotujemy globalny popyt na nawozy na poziomie 179,5 mln ton. Dla porównania w sezonie 2012/2013 konsumpcja wyniosła ok. 176 mln ton sumy składników NPK. Jednak szczególnie interesujące wydają się prognozy IFA na lata 2014/2015, które wskazują, że globalna konsumpcja osiągnie 184,3 mln ton sumy składników NPK!

Rynek fosforu 2014

Wraz z końcem 2013 r. warto przyjrzeć się bliżej czynnikom, które będą kształtować sytuację w globalnym obrocie nawozami w 2014 r. Jeżeli chodzi o rynek nawozów fosforowych, w dużej mierze będzie zależny od poziomu popytu w Indiach, gdzie w 2014 r. należy spodziewać się ożywienia na rynku DAP (chem. – wodorofosforan amonu). Ponadto specjaliści wskazują na optymistyczne, długoterminowe prognozy pogodowe, dotyczące monsunów w tym regionie świata. Na kwiecień 2014 r. zapasy w Indiach szacowane są na poziomie 1,5 – 1,7 mln ton. W analogicznym okresie 2013 r. było to blisko 4 mln ton. Przy szacowanej konsumpcji w 2014/2015 na ok. 9 mln ton, produkcja lokalna ok. 3,5 mln ton, import powinien sięgnąć 5 mln ton.

Sytuacja na rynku nawozów potasowych

W zakresie potasu kluczowym czynnikiem, kształtującym ceny, będą zmiany rynkowe spowodowane rozpadem firmy handlowej BPC, która łączyła potencjał rosyjskiego i białoruskiego producenta tego typu nawozów. Jednym z efektów rozpadu BPC, jest już obecnie widoczny spadek udziałów tych producentów w globalnym rynku potasu, w stosunku do koncernów z kontynentu amerykańskiego. Ponadto elementem wpływającym na sytuację będzie dążenie tych dwóch podmiotów (białoruskiego – Belaruskali i rosyjskiego – Uralkali) do odzyskania pozycji na rynkach oraz obserwowana nadpodaż w produkcji potasu na świecie. Ten ostatni element będzie skutkował w przypadku amerykańskiego potentata PotashCorp restrukturyzacją kosztową, w tym ograniczeniem zatrudnienia na poziomie ok. 1000 osób. Konieczność redukcji kosztów przez amerykański koncern, będzie z pewnością miał istotny wpływ na presję cenową w 2014 r.

Konsumpcja nawozów azotowych w 2014 r.

Dla sytuacji na rynku nawozów azotowych, istotną rolę odgrywać będzie polityka Chin w zakresie cła eksportowego na mocznik – wysoki poziom to 15% plus CHY 40/t oraz niski poziom to tylko CHY 40/t (ok. USD 6,5/t) dla okresu lipiec – październik.

Eksport mocznika z Chin w 2012 r. wyniósł 7 mln ton, natomiast po 10 miesiącach 2013 r. odnotowano sprzedaż eksportową na poziomie 6,5 mln ton. Zakładając cenę mocznika w Chinach na poziomie CNY 1600/t oraz uwzględniając dodatkowo plus 15% oraz CNY 40 jako sumę cła eksportowego, cena FOB Chiny może wynieść w 2014 r. ok USD 340/t, obecnie jest to ok USD 325/t.

Dla sytuacji w obrocie mocznikiem ważne będą również decyzje zakupowe ze strony Indii. Na podstawie informacji Departamentu ds. Nawozów oczekuje się, że Indie powrócą na rynek globalnego mocznika w marcu 2014 r. Jednak ze względu na relatywnie wysokie zapasy nie oczekuje się dużych zakupów. Podobną sytuację obserwować będziemy w przypadku importu amerykańskiego.

Tańszy gaz na Ukrainie

Ostatni ważny czynnik z 2013, rzutujący na nowy rok 2014 to zmiana ceny gazu dla Ukrainy. Niższa o 30% cena gazu, będzie miała wpływ na uruchomienia zatrzymanych instalacji nawozowych na Ukrainie. Aczkolwiek nie należy spodziewać się nagłego wzrostu ilości nawozów, przeznaczonych na eksport.

 

Czytaj więcej →