Kongres Polska Chemia w Puławach

| Rynek polski |

Branża chemiczna powinna budować popyt na produkty, dążyć do rozwoju przetwórstwa w kraju, tym samym rozwijać gospodarkę. To główne wnioski, zaprezentowane przez ekspertów podczas Kongresu Polska Chemia 2014. Partnerem strategicznym wydarzenia była Grupa Azoty.

Czytaj więcej →

Chiny stawiają na nawozy

| Rynki zagraniczne |

Wśród gałęzi przemysłu chemicznego Państwa Środka dominuje produkcja nawozów. Ten kraj jest azjatyckim liderem wykorzystania tego rodzaju produktów. Nic w tym dziwnego, wziąwszy pod uwagę prawie półtorej miliarda mieszkańców Chińskiej Republiki Ludowej.

Czytaj więcej →

Polska chemia wkracza w fazę rozwoju

| Rynek polski |

W minionym tygodniu odbyła się w Warszawie debata ekspercka „Inwestycje firm chemicznych – potrzeby i możliwości”. Dyskusja, zorganizowana przez Polską Agencję Prasową, poświęcona została omówieniu aktualnej sytuacji w branży chemicznej, potencjalnym kierunkom rozwoju tego segmentu polskiej gospodarki, a także sposobom finansowania realizowanych i planowanych inwestycji. Jednym z partnerów wspierających debatę była Grupa Azoty.

Czytaj więcej →

Pozytywna ocena dla branży chemicznej

| Rynek polski |

Wskaźnik koniunktury gospodarczej w sektorze chemicznym w III kwartale 2013 r. pozostawał na względnie podobnym poziomie, jak w przypadku wcześniejszego kwartału. Sytuacja w branży była oceniana na ogół pozytywnie (od oceny +15 w lipcu 2013 r. do +12 we wrześniu 2013 r.), aczkolwiek nieco mniej optymistycznie niż w poprzednich kilku miesiącach.

Polska branża chemiczna po 2012 r.

Krajowa branża w dalszym ciągu boryka się z trudnościami bezpośrednio związanymi ze stanem światowej gospodarki oraz zakończeniem inwestycji związanymi z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej – Euro 2012. W stosunkowo najlepszej kondycji znalazły się subsektory: petrochemiczny i tworzyw sztucznych. Branża opakowań jest jednym z liderów wzrostów na tej płaszczyźnie.

Prognozy ekspertów na najbliższe miesiące

Przedstawiciele największych światowych koncernów chemicznych są zgodnie, że pod koniec 2013 r. należy oczekiwać umiarkowanej stagnacji na rynkach. Tendencje wzrostowe ulegną wyhamowaniu na skutek utrzymujących się problemów gospodarczych oraz nierównomiernego tempa rozwoju w różnych regionach świata.

Europejski (i w konsekwencji polski przemysł chemiczny) stoi przed wyzwaniami związanymi z trendami takimi jak:

a) rosnąca konkurencja zarówno w Azji, jak i Stanach Zjednoczonych,

b) wysokie koszty surowców energetycznych,

c) rygorystyczna polityka środowiskowa Unii Europejskiej,

d) słaby popyt wewnętrzny.

Sytuacja wymusza intensyfikację procesów M&A, większą dyscyplinę finansową i racjonalizację portfolio produktowego. Niższy popyt producenci europejscy rekompensują podwyżkami cen (na poziomie ok. 2,7% w skali roku).

Polityka energetyczna Unii Europejskiej

Jednym z największych wyzwań dla europejskiego przemysłu chemicznego pozostaje polityka energetyczna Unii Europejskiej. Rygorystyczne regulacje mogą wpłynąć znacząco zarówno na koszty produkcji, jak również na poziom zatrudnienia w sektorze. Z polskiej perspektywy dodatkową barierą okazać się może sceptyczna postawa Komisji Europejskiej wobec planów wydobycia gazu łupkowego i związane z tym zmiany legislacyjne w polskim prawie.

Artykuły przygotowane przez zespół Strategii i Rozwoju Grupy Azoty „PUŁAWY” pod kierownictwem Andrzeja Góreckiego.

 

Czytaj więcej →

Polska chemia liczy się w Europie

| Rynek polski |

Około 11 tys. przedsiębiorstw, ponad 131 mld zł wartości produkcji sprzedanej. To najważniejsze liczby dotyczące polskiego przemysłu chemicznego w 2012 r. Ma on kluczowe znaczenie w ocenie kondycji całości rodzimej gospodarki, jednak jego możliwości nie są jeszcze w pełni wykorzystywane.

Wzrasta sprzedaż chemikaliów

Do przemysłu chemicznego zaliczamy trzy główne grupy firm:

a) przetwórców tworzyw sztucznych i kauczuku,

b) producentów farmaceutyków,

c) przedsiębiorstwa zajmujące się chemikaliami i wyrobami chemicznymi.

Do tej ostatniej grupy zaliczają się „PUŁAWY” oraz powiązane z nimi podmioty tj. GZNF „Fosfory”, Zakłady Azotowe „CHORZÓW” czy Agrochem.

To właśnie ta ostatnia grupa firm zanotowała w 2012 r. aż 7-procentowy wzrost w wartości sprzedaży (średnia dla wszystkich branż wyniosła 1%), a w zestawieniu pod tym kątem 29 branż, znalazła się na wysokim, szóstym miejscu. Wartość sprzedanych produktów chemicznych i chemikaliów wyniosła prawie 58 mld zł, stanowiąc 5% sprzedaży w polskim przemyśle.

Eksport w górę

Producenci chemiczni, zajmują drugie miejsce pod względem wartości w krajowym eksporcie. W zeszłym roku branża chemiczna osiągnęła wzrost sprzedaży produktów za granicą o prawie 5%, osiągając poziom prawie 20 mld EUR. Jednocześnie odnotowano istotny spadek importu ww. produktów do poziomu ok. 26 mld EUR.

Możemy jeszcze więcej

Ważnym osiągnięciem polskiej chemii było zmniejszenie deficytu w handlu zagranicznym o ponad 2,5 mld EUR, spowodowanego m. in. zmianami na rynku, powstałymi w wyniku kryzysu ekonomicznego 2008 r. (spadek koniunktury u głównych odbiorców – w budownictwie i motoryzacji). Istotnym kierunkiem rozwoju tej gałęzi powinien być wzrost produkcji towarów wysoko przetworzonych, charakteryzujących państwa rozwinięte. I choć Polska zajmuje 8. miejsce w UE pod względem sprzedaży chemikaliów, to potencjał krajowych producentów jest ogromny. Pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłości, w której pozycja polskiej chemii w Unii Europejskiej i na świecie będzie rosła.

 

Czytaj więcej →