Ruch rolników bez ziemi i agroekologia w Brazylii

| Rynki zagraniczne |

Brazylia jest krajem wyraźnych nierówności społecznych. Jedną z grup, zmagających się z problemami ekonomicznymi, są brazylijscy rolnicy małoobszarowi. Ich farmy były sukcesywnie wykupywane i przeznaczane pod wielkoobszarowe uprawy soi lub trzciny cukrowej (z której w Brazylii wytwarza się paliwo). Część rolników przeniosła się do miast, tam poszukując zatrudnienia; część trafiła do tak zwanych encampamentos, czyli swoistych slumsów na terenach wiejskich, w których czekano na przyznanie ziemi uprawnej.

Czytaj więcej →

Nawozy z krajów arabskich podbijają Brazylię

| Rynki zagraniczne |

Maroko, Egipt, Katar, Kuwejt, Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie są aktualnie największymi dostawcami nawozów sztucznych do Brazylii. Według danych Arabsko-Brazylijskiej Izby Handlowej w trzech pierwszych kwartałach 2013 zanotowano wzrost importu tych produktów o ponad 41% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Przeliczając na dolary, wartość tego importu zanotowała wzrost o 1,1 mld USD.

Liderzy sprzedaży nawozów

We wspomnianym okresie palmę pierwszeństwa bezsprzecznie dzierżyło Maroko. W porównaniu z trzema pierwszymi kwartałami 2012 r. zanotowało ponad 19% wzrost, dzięki eksportowi towarów do Brazylii o wartości 933 mln USD. Drugie miejsce zajmuje Katar, który może pochwalić się nieczęsto spotykanym wzrostem na poziomie 268%. Katarczycy sprzedali Brazylijczykom nawozy o wartości 325 mln USD. Następne miejsca zajęły Egipt (133 mln USD), Tunezja (96,49 USD), Bahrajn i ZEA (35 mln USD) oraz Kuwejt (32 mln USD).

Zmiana kierunku

Tak duży wzrost eksportu preparatów nawozowych do Brazylii jest związany nie tylko z dużymi potrzebami żywieniowymi tego ogromnego, liczącego niemal 200 mln mieszkańców, kraju. Przyczyn wzrostu sprzedaży należy również upatrywać w ograniczeniu zakupów nawozów za granicą przez innego wielkiego ich konsumenta, czyli Indie. W związku z osłabieniem rupii, Delhi musiało ograniczyć m.in. subsydiowanie importu nawozów fosforowych, co skutkuję globalnym obniżeniem ich cen i koniecznością szukania przez producentów nowych rynków zbytu.

Potrzeby Brazylii

Kraj ten okazał się doskonałą alternatywą dla producentów nawozów, zwłaszcza z krajów arabskich. Między pierwszym a trzecim kwartałem 2013 r. odnotowano wzrost ich sprzedaży o prawie 65% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Od stycznia do września 2013 r. Brazylia zakupiła za granicą o prawie 24% więcej nawozów niż rok wcześniej, o łącznej ilości 20,4 mln t. Z tego 3,9 mln t pochodziło z krajów arabskich.

 

Czytaj więcej →

Susze nękają Brazylię

| Rynki zagraniczne |

Ojczyzna Pelego to kraj wielkich kontrastów. Także klimatycznych. Z jednej strony Brazylia zmaga się z powodziami, zaś północno-wschodnie obszary cierpią z powodu braku wody.

Rolnicy liczą straty

W tym obszarze kraju pewne miejsca nie doświadczyły deszczu od prawie dwóch lat, a aktualnie notowana susza jest najdotkliwsza od prawie pół wieku! Z powodu braku deszczu cierpi rolnictwo, zwłaszcza przemysł cukrowniczy. Ten rejon odpowiada za 10% krajowej produkcji tego towaru, natomiast wytwarzanie trzciny cukrowej spadło o prawie jedną trzecią. Ponadto wysychają plantacje bawełny i kukurydzy. Oprócz upraw tracą również właściciele bydła, które nie mając wystarczająco dużo pożywienia oraz wody, pada z wycieńczenia.

Zagrożenia dla przemysłu

Podstawowym niebezpieczeństwem jest spadek efektywności pracy elektrowni wodnych. Norma wydajności lokalnych tam, zapewniająca regularne dostawy energii elektrycznej, wynosi 34%. Jednak pod koniec grudnia wyniki ich pracy lokowały się na poziomie 32%. Taka sytuacja może grozić okresowymi przerwami w dostawie prądu, co utrudni pracę zakładów przemysłowych, nie wspominając o odbiorcach indywidualnych.

Cysterny to podstawa dla ludności cywilnej

Obieg wody w małych miejscowościach jest uzależniony od obecności w nich osób handlujących wodą. W większości miast i miasteczek nie ma zapasów świeżej wody ani cyrkulacji wodociągowej, dlatego podstawowymi ich dostawcami są osoby kupujące je w prywatnych ujęciach i dystrybuujące za pomocą cystern, ciągniętych przez osły.

Wyzwania dla Brazylii

Zdawać by się mogło, że to czym ów kraj żyje aktualnie najbardziej, to zbliżający się Mundial. Jednak władze w Brasilii mają do rozwiązania również inne palące problemy, jak choćby kwestię związaną właśnie z brakiem wody w jej północno-wschodnich stanach. Znalezienie sposobu na wsparcie lokalnej społeczności w tej nierównej walce z naturą będzie prawdziwym sukcesem obecnego rządu.

 

Czytaj więcej →

Brazylia potrzebuje nawozów

| Rynki zagraniczne |

Ten największy kraj Ameryki Łacińskiej to również jedna z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek na świecie. Rolnictwo przechodzi technologiczną rewolucję, w której jednym z istotnych elementów jest wzrost zapotrzebowania na nawozy mineralne.

Nastawienie na import

Pomimo wielomiliardowych (liczonych w USD) inwestycjach w rodzimy przemysł nawozowo-chemiczny, Brazylia nadal jest światowym liderem importu preparatów odżywczych dla roślin uprawnych. I choć jest jednym z największych eksporterów żywności, to 70% kupowanych przez Brazylię nawozów pochodzi spoza jej granic.

Plany na zmianę

Aktualnie są przygotowywane projekty inwestycyjne mające na celu dwukrotne obniżenie importu nawozów fosforowych, poprzez podwojenie ich produkcji do 2023 r. Nieco inaczej wygląda kwestia nawozów NPK, których sprowadzanie ma być zredukowane do poziomu 59% w 2018 r. Jednak, mając na uwadze cały czas rosnące zapotrzebowanie rolników, ta wartość może ulec zmianie w 2023 r. i wynieść ok. 63%.

Natomiast w obszarze preparatów azotowych nie widać perspektyw na radykalną zmianę bilansu w handlowego Brazylii – import w najbliższych kilkunastu latach będzie utrzymywał się na poziomie prawie 93%! Mimo to, rząd Dilmy Rousseff robi co może (np. wprowadzając ulgi podatkowe), aby zachęcić do inwestowania rodzimych producentów i koncerny zagraniczne w sektor nawozowo-chemiczny. Jednak nie zmienia to faktu, że w tym roku deficyt Brazylii w handlu zagranicznym w obszarze nawozów mineralnych szacowany jest na ok. 33 mld USD!

 

Czytaj więcej →