Afrykańskie problemy z ziemią

| Rynki zagraniczne |

Ostatnie badania ekspertów Banku Światowego wskazują, że Czarny Ląd posiada ogromny potencjał rolny. Ale nie jest on wykorzystywany ze względu na brak odpowiednich regulacji prawnych.

Niekorzystne rozdrobnienie

Szacuje się, że około 50% gruntów, które mogłyby zostać wykorzystane przez rolników, są nieuprawiane z powodu ich niejasnego stanu własności. Jest on spowodowany historycznymi zaszłościami: skomplikowanymi związkami klanowymi oraz dziedziczeniem coraz mniejszych fragmentów ziemi przez poszczególnych potomków. W konsekwencji dzisiaj trudno orzec, gdzie faktycznie przebiegają granice danych obszarów, co powoduje brak ich wykorzystania pod uprawę.

W poszukiwaniu rozwiązania problemu

Badający problem własności gruntów w Afryce stwierdzają, że jedną z dróg do eliminacji kłopotów z ustaleniem terenów należących do poszczególnych osób lub grup jest wykonanie precyzyjnych map satelitarnych.

Innym, ważnym posunięciem jest reforma legislacyjna w państwach zmagających się z problemem podziału ziemi. Dzięki tym działaniom Afryka zyskałaby atuty, ważne dla potencjalnych zagranicznych inwestorów, którzy na chwilę obecną często wstrzymują się z dużymi inwestycjami właśnie z powodu nieuregulowanego statusu prawnego gruntów.

 

Czytaj więcej →