Nie dla GMO w Argentynie?

| Rynki zagraniczne |

Pamiętamy doskonale kryzys ekonomiczny w Argentynie, którego apogeum przypadało na lata 2001-2002. Udało się przezwyciężyć problemy gospodarczego m. in. dzięki inwestycjom w rolnictwie i zwiększonym nakładom na produkcję soi. Argentyna jest jest aktualnie jednym z ważniejszych producentów na świecie, ale nie dzieje się to bez kontrowersji.

Czytaj więcej →

Wahania cen zbóż w Argentynie i Australii

| Rynki zagraniczne |

Przez kilka ostatnich tygodni byliśmy świadkami silnej korekty na globalnym rynku zbóż. Zmiany cen sięgnęły 30 i więcej procent. Obecnie natomiast możemy spodziewać się odwrócenia dotychczasowego trendu. W najbliższych tygodniach sytuację kształtować będzie dodatkowy czynnik AA.

Informacje z południowej półkuli

Kluczowe informacje, które z pewnością będą silnie oddziaływać na rynek zbóż docierają do nas z Ameryki Południowej. Eksperci i analitycy z Argentyny szacują, że tegoroczne zbiory w tym kraju osiągną poziom 10,5 mln ton pszenicy. Poprzednie estymacje Departamentu Rolnictwa Argentyny wynosiły 12 mln ton.

Również władze Australii obniżyły swoje prognozy zbiorów o 930 000 ton do 24, 5 mln ton. Zdaniem analityków ta zmiana wstępnych założeń, z pewnością odbije się na sytuacji na globalnym rynku zbóż. Utrata możliwości eksportowych przez Australią przyczyni się do światowego ryzyka cen zbóż.

Skutki dla globalnego rynku

Odnotowywany obecnie czynnik AA, może być jednym z głównych zagrożeń dla świata, powodując wyższe ceny zbóż w wyniku zasadniczych zmian relacji popytu i podaży. Obserwowane zmiany są szybsze niż komentarze i emocje otaczające tą sferę biznesu agro.

Efekty oddziaływania czynnika AA odczuwają eksporterzy z Bliskiego Wschodu. Analitycy obserwują wzrost zainteresowania zakupami zboża z Półwyspu Arabskiego, Azji Mniejszej oraz Egiptu.

Również amerykańscy rolnicy partycypują w zmianach sytuacji na rynku globalnym. Amerykański analitycy obserwują znaczący wzrost rodzimego eksport pszenicy w sezonie 2013.

Fluctuations of cereal prices in Argentina and Australia

 

Czytaj więcej →