Strategiczna inwestycja

| Produkcja i surowce |

Dotychczas Grupa Azoty PUŁAWY koncentrowała się na rozwijaniu produkcji, zarówno pod kątem poszerzania asortymentu, wzrostu jakości, jak i na ochronie środowiska. Aktualnie skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na uelastycznieniu procesów przemysłowych w Naszych Zakładach.

Czytaj więcej →

Otwarcie nowej instalacji stokażu amoniaku

| Nasze zakłady |

W poniedziałek 6 października na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. odbyło się uroczyste otwarcie stokażu amoniaku. W wydarzeniu udział wzięli: minister Skarbu Państwa – Włodzimierz Karpiński, metropolita lubelski – abp Stanisław Budzik, Prezes Zarządu Grupy Azoty – Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY – Marian Rybak, członkowie zarządów Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty PUŁAWY oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Czytaj więcej →

’PUŁAWY’ stawiają na nawozy

| Produkty |

Obecnie Grupa Azoty „PUŁAWY” intensywnie rozwijają Segment Agro. W ostatnich pięciu latach Spółka przeznaczyła na ten cel 1,2 mld zł.

Po pierwsze: infrastruktura

8 lipca br. otwarto nowe obiekty. Pierwszy z nich to instalacja do odsiarczania spalin – pierwsza tego typu w Europie i trzecia na świecie. Dzięki redukcji emisji dwutlenku siarki, „PUŁAWY” nie tylko przyczynią się do ochrony środowiska, ale także ponownie wykorzystają przechwyconą siarkę. Będzie to możliwe dzięki Nowemu Kompleksowi Nawozowemu, który stanowi pierwszy etap budowy kompleksu nawozów stałych na bazie wspomnianych wyżej związków chemicznych. Jego odbiór jest planowany na koniec 2014 roku. Kolejnym projektem, który jest aktualnie w realizacji, jest budowa stokażu amoniaku o pojemności 15 tys. ton.

Po drugie: nowe produkty

Dzięki inwestycjom w rozwój organiczny, „PUŁAWY” są w stanie skutecznie konkurować na rynku nawozowym. Nie tylko dzięki efektywniejszej produkcji, ale także możliwości poszerzania asortymentu, odpowiadając tym samym na aktualne potrzeby rolników. Przykładem jest PULASKA, która będzie produkowana na bazie siarczanu amonu (pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin) oraz mocznika. Ponadto Zakłady intensywnie pracują nad nawozami wytwarzanymi w oparciu o saletrę amonową. Dzięki tego typu działaniom „PUŁAWY” nie tylko wzmacniają Segment Agro, ale także wyznaczają nowe kierunki rozwoju przemysłu nawozowego.

 

Czytaj więcej →

Konsekwentnie naprzód

| Perspektywy i inwestycje |

W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku obrotowym, dynamika produkcji Grupy Azoty „PUŁAWY” utrzymała się na bardzo dobrym poziomie. W wielu przypadkach jej wzrost (w ujęciu wolumenowym) był imponujacy.

Dotyczy to zarówno segmentu Agro, jak i Chemia, a udział w sukcesie ma nie tylko Jednostka Dominująca, czyli „PUŁAWY”, ale również Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” oraz Azoty – Adipol z Chorzowa. Od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. w puławskich zakładach, w odniesieniu do pierwszego półrocza roku obrachunkowego 2011/12, wyprodukowano amoniak na poziomie 112,4%, nawozy azotowe – 116,%, AdBlue® – 111,5%, CAPROLACTAM™ – 95,8%, Melamina™ – 108,1% oraz nadtlenek wodoru – 102,7%.

Mając na względzie ten punkt odniesienia, warto wspomnieć, że „Fosfory” zrealizowały w zeszłym półroczu 102% produkcji nawozów fosforowych oraz 114,8% w zakresie nawozów wieloskładnikowych. Natomiast w Azotach-Adipol możemy się pochwalić nie tylko wytworzeniem saletry potasowej na poziomie 132%, ale przede wszystkim produkcją roztworu saletry wapniowej, która osiągnęła aż 585,8%. To osiągnięcie było związane z większą chłonnością rynku oraz dobrą koniunkturą cenową.

 

Czytaj więcej →