Globalne zmiany w rolnictwie

| Rynki zagraniczne |

Rolnictwem, rozumianym jako źródło utrzymania, składającym się z uprawy ziemi, rybołówstwa, leśnictwa i łowiectwa, zajmuje się 37% populacji na Ziemi. Oznacza to globalny spadek o 12% w porównaniu z rokiem 1980, kiedy w sektorze rolniczym i pozarolniczym pracowało mniej więcej tyle samo osób.

Czytaj więcej →