Owocny przełom listopada i grudnia

| Nasze zakłady |

Rekordowe notowania „PUŁAW” na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wypłata wyższej dywidendy czy powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję – to kluczowe informacje ostatnich tygodni dla inwestorów, dotyczące bieżącej działalności naszej Spółki.

Giełdowy kamień milowy

Takowy został z pewnością wyznaczony w dniu 2 grudnia br., kiedy to zanotowano wzrost kursu akcji Grupy Azoty „PUŁAWY” S.A. o 2,7% do poziomu 194,95 zł za akcję. Ten moment zdeklasował poprzednią hossę, która przyniosła wynik równy 193 zł. Analitycy szacują możliwe zwyżki na poziomie oscylującym nawet w okolicach 210 zł.

Większe zyski z akcji

Akcjonariusze Grupy Azoty „PUŁAWY” zdecydowali w trakcie Walnego Zgromadzenia o zwiększeniu dywidendy za rok obrotowy 2012/2013 z 8,55 zł na 10,58 zł. Skutkiem tego Spółka wypłaci 17 stycznia 2014 r. 198 413 700 zł zysku z 19 115 000 akcji. Jednak lwia część dywidendy pozostanie i tak w obrębie Grupy Azoty, do której należą „PUŁAWY”, bo jest ona właścicielem 95,98% udziałów w przedsiębiorstwie.

Rozpoczęła się VIII kadencja Rady Nadzorczej „PUŁAW”

Pod koniec listopada Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołało Radę Nadzorczą „PUŁAW” na kolejną kadencję. Przewodniczącym został wybrany Cezary Możeński, zaś w jej skład wejdą: Marek Kapłucha, Jerzy Koziara, Andrzej Skolmowski, Andrzej Bartuzi i Jacek Wójtowicz. Dwaj ostatni są przedstawicielami załogi w Radzie Nadzorczej „PUŁAW”.

 

Czytaj więcej →