Ruch rolników bez ziemi i agroekologia w Brazylii

| Rynki zagraniczne |

Brazylia jest krajem wyraźnych nierówności społecznych. Jedną z grup, zmagających się z problemami ekonomicznymi, są brazylijscy rolnicy małoobszarowi. Ich farmy były sukcesywnie wykupywane i przeznaczane pod wielkoobszarowe uprawy soi lub trzciny cukrowej (z której w Brazylii wytwarza się paliwo). Część rolników przeniosła się do miast, tam poszukując zatrudnienia; część trafiła do tak zwanych encampamentos, czyli swoistych slumsów na terenach wiejskich, w których czekano na przyznanie ziemi uprawnej.

Czytaj więcej →