Wyzwania dla Kenii

| Rynki zagraniczne |

Kenia jest znana przede wszystkim z eksportu kawy czy herbaty, a ich sprzedaż przynosi stosunkowo wysokie dochody tamtejszej gospodarce. Jednak obecnie najbardziej palącym problemem jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego poprzez stabilizację upraw zbóż w tym kraju.

Usuwanie nierówności

Jednym z głównych problemów rolnictwa jest nierównomierny dostęp do nawozów sztucznych oraz poziom nawodnienia gleb. Główne uprawy, trafiające głównie na eksport, rozwijane są na atrakcyjnie klimatycznie i glebowo wyżynnych obszarach kraju. Jednak większość pustynnych i na wpół jałowych terytoriów nie posiada m.in. wystarczających połączeń komunikacyjnych, które umożliwiłyby sprawny transport, a w efekcie sprzedaż produktów rolnych. Konsekwencją jest to, iż około połowa ludności tego kraju żyje poniżej granicy ubóstwa.

Rządowe wsparcie

W tym roku władze Kenii planują sprowadzić 100 tys. t subsydiowanych nawozów. Obniżając cenę ich sprzedaży z 29 do 28,8 USD za opakowanie 50 kg. Chcą zachęcić głównie małe gospodarstwa rolne do intensyfikacji nawożenia gleb. Jednak i tak importowane preparaty są stosunkowo drogie, a pora deszczowa, sprzyjająca uprawom się zbliża się nieuchronnie. Stąd kampanie informacyjne, zachęcające rolników do zakupu nawozów, aby zdążyli na czas z pracami rolnymi.

Alternatywne rozwiązanie

Koncepcją zastępczą dla sztucznych preparatów jest wykorzystywanie odpadów i resztek pochodzących z produkcji rolnej i przetwarzanie ich na naturalny nawóz. Jednak te, najbardziej obfitujące w minerały, są pochodzenia zwierzęcego. A tu pojawia się problem zbyt małej ilości bydła hodowlanego w poszczególnych gospodarstwach, co w konsekwencji nie daje wystarczającej ilości odpadów, potrzebnych do naturalnego nawożenia upraw.

 

Czytaj więcej →

Afrykańskie problemy z ziemią

| Rynki zagraniczne |

Ostatnie badania ekspertów Banku Światowego wskazują, że Czarny Ląd posiada ogromny potencjał rolny. Ale nie jest on wykorzystywany ze względu na brak odpowiednich regulacji prawnych.

Niekorzystne rozdrobnienie

Szacuje się, że około 50% gruntów, które mogłyby zostać wykorzystane przez rolników, są nieuprawiane z powodu ich niejasnego stanu własności. Jest on spowodowany historycznymi zaszłościami: skomplikowanymi związkami klanowymi oraz dziedziczeniem coraz mniejszych fragmentów ziemi przez poszczególnych potomków. W konsekwencji dzisiaj trudno orzec, gdzie faktycznie przebiegają granice danych obszarów, co powoduje brak ich wykorzystania pod uprawę.

W poszukiwaniu rozwiązania problemu

Badający problem własności gruntów w Afryce stwierdzają, że jedną z dróg do eliminacji kłopotów z ustaleniem terenów należących do poszczególnych osób lub grup jest wykonanie precyzyjnych map satelitarnych.

Innym, ważnym posunięciem jest reforma legislacyjna w państwach zmagających się z problemem podziału ziemi. Dzięki tym działaniom Afryka zyskałaby atuty, ważne dla potencjalnych zagranicznych inwestorów, którzy na chwilę obecną często wstrzymują się z dużymi inwestycjami właśnie z powodu nieuregulowanego statusu prawnego gruntów.

 

Czytaj więcej →

Marnujemy żywność

| Rynki zagraniczne |

W czasach, gdy ⅛ ludzkości cierpi z powodu niedożywienia, 1,6 mld ton żywności wartej około 750 mld USD trafia do kosza. Takie dane płyną z najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Nieskonsumowane jedzenie mogłoby pokryć powierzchnię 1,4 mld ha, co stanowi około 30% gruntów rolnych na Ziemi. Ilość wody, będącej w wielu rejonach świata dobrem deficytowym, a potrzebnej do jego produkcji została oszacowana na 250 km3. To mniej więcej tyle, ile rocznie przepływa przez Wołgę lub trzykrotność objętości Jeziora Genewskiego. Takie działania niestety wpływają również na degradację zasobów naturalnych.

Nierównomierny dostęp do żywności skutkuje tym, że np.: w uprzemysłowionych krajach azjatyckich takich jak Chiny, Japonia i Korea Południowa, będących zarazem znaczącymi producentami rolnymi, marnuje się najwięcej na świecie warzyw (ok 11%) i zbóż (ok. 8%), to w tym samym czasie na terenie tzw. Rogu Afryki pomocy żywnościowej potrzebuje 13 mln osób.

Właściwe zarządzanie dobrami bezpośredniej konsumpcji winno skutkować efektywniejszym wykorzystaniem produkowanego jedzenia. Jest to niezmiernie istotne zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego, jak i korzyści ekonomicznych dla globalnej gospodarki, wynikających z ograniczenia ilości pożywienia, które trafia do kosza. Dlatego warto spróbować zacząć myśleć o tym już dziś, począwszy od własnej lodówki.

 

Czytaj więcej →

Wyzwania afrykańskiego rolnictwa

| Rynki zagraniczne |

Nadmierny import żywności i niedostateczne wykorzystanie potencjału rodzimego rolnictwa, którym zajmuje się aż 70% populacji – to główne bolączki, z którymi muszą się zmagać producenci rolni na kontynencie afrykańskim.

Import żywności

40 mld USD – to aktualna wartość produktów rolnych sprowadzanych na Czarny Ląd zza granicy. Według ekspertów można by o wiele lepiej wykorzystać te środki, na przykład na rozwój rodzimego rolnictwa. Na przykład w 2010 r. na rynek afrykański trafiło z importu – 66 mln ton zbóż, podczas gdy tamtejsi producenci rolni wytworzyli 157 mln ton. Stąd też eksperci duży nacisk kładą na osiągnięcie względnej samowystarczalności przez afrykańskie rolnictwo w przeciągu najbliższych 10 lat. Umożliwiłoby to, w przypadku uzupełnianie braków w jednym państwie, produktami rolnymi zmagazynowanymi w innych krajach na kontynencie.

Wsparcie rolnictwa jeszcze raczkuje

W 2003 r., w stolicy Mozambiku, 54 członków Unii Afrykańskiej podpisało deklarację dotyczącą inwestowania 10% budżetu w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Niestety tylko władze kilku państwa (Gwinea, Senegal, Burkina Faso, Ghana, Niger i Mali) w ciągu ostatniej dekady poczyniły kroki w kierunku realizacji tych założeń.

Interesującym przykładem może być tu Nigeria, która opracowała system motywujący do inwestowania w rolnictwo, w którym władze centralne biorą na siebie współdzielenie ryzyka kredytowego z producentami rolnymi. Ma to zachęcić banki do udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz rozwoju agrokultury.

Wyeliminować głód i ubóstwo

To najważniejsze cele ogólne, które są do zrealizowania przez Afrykę. Biorąc pod uwagę fakt, że rolnictwem zajmuje się 70% ludności tego kontynentu, naglącą koniecznością jest promocja rolnictwa jako motoru napędowego wzrostu gospodarczego. Kluczową kwestią jest poszukiwanie innowacyjnych mechanizmów finansowych skierowanych do drobnych rolników, jak również przyciąganie inwestorów, którzy będą mogli pobudzić afrykańskie rolnictwo do efektywniejszej produkcji.

 

Czytaj więcej →