Sytuacja na rynku nawozowym w Polsce

| Rynek polski |

Rozpoczęte w lipcu 2013 r. żniwa przebiegały bez zakłóceń ze względu na korzystną aurę. Był to równocześnie martwy sezon dla aplikacji nawozowej. W magazynach i punktach sprzedaży nawozów rozpoczęły się przygotowania do jesiennego sezonu aplikacji nawozowej w rolnictwie. Niskie ceny skupu rzepaku i zbóż w sierpniu nie wpłynęły optymistycznie na nastroje producentów środków produkcji dla rolnictwa, w tym producentów nawozów.

Zmiany na rynku nawozów azotowych

Krajowy rynek nawozów azotowych w III kwartale 2013 r. zareagował obniżkami cen. Trend spadkowy detalicznych cen nawozów azotowych utrzymywał się do końca września 2013 r., kiedy to odnotowano obniżkę o ponad 10%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego ceny nawozów azotowych od lipca do września 2013 r. były zdecydowanie niższe.

Prawdopodobne odbicie na rynku

Do końca roku 2013 ceny detaliczne nawozów powinny wykazywać delikatny trend wzrostowy ze względu na poprawiającą się relację do wzrastających cen zbóż. Wielu indywidualnych rolników po zbiorach nie sprzedawało zbóż i rzepaku ze względu na ich niską cenę. Wzrastające od września 2013 r. ceny zbóż najprawdopodobniej zachęcą rolników do ich sprzedaży. Poprawa sytuacji budżetowej poszczególnych rolników powinna wpłynąć na wzrost popytu na nawozy.

Artykuły przygotowane przez zespół Strategii i Rozwoju Grupy Azoty „PUŁAWY” pod kierownictwem Andrzeja Góreckiego.