Świętokrzyskie – zmiana na lepsze

| Rynek polski |

Właściwe wykorzystanie środków unijnych, wiąże się nie tylko ze skierowaniem ich w odpowiednie miejsca, ale także spożytkowanie w optymalnym czasie. Województwo świętokrzyskie jest jednym z tych regionów, dla których ostatnie 10 lat obecności w Unii Europejskiej były okresem intensywnych zmian w produkcji rolnej.

Dynamiczna transformacja

Świętokrzyskie zajmuje ponad 1,17 mln ha powierzchni (15. miejsce w kraju), z czego około połowę całego obszaru stanowią użytki rolne. Dominują tu niewielkie gospodarstwa rolne, zwłaszcza te obejmujące od 1-5 ha (prawie 60% ogółu). Dobre gleby (zwłaszcza w południowo-zachodniej części województwa) sprawiają, że regionie rolnictwo ma przewagę rozwojową nad innymi sektorami gospodarki. I choć na tle całego kraju Świętokrzyskie nie jawi się jako lider w produkcji rolnej (niższe plony, mniejsze zużycie nawozów), to jednak może stanowić wzór dyscypliny w wykorzystaniu środków unijnych.

Dobrze wydane pieniądze

Do końca kwietnia br. województwo wydało aż 92% środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), z czego 80% trafiło do rąk beneficjentów poszczególnych projektów! W minionym okresie programowania w regionie świętokrzyskim postawiono m.in. na rozbudowę wodociągów na obszarach wiejskich. Dzięki temu 93% miejscowości ma do nich bezpośrednie podłączenie. Poczyniono zatem znaczący krok w kierunku realizacji unijnej, horyzontalnej polityki zrównoważonego rozwoju, ponieważ przed uruchomieniem PROW ów wskaźnik oscylował w granicach 30-40%.