Światowy Dzień Zdrowia 2015: Bezpieczeństwo Żywności

| Ochrona środowiska |

Światowy Dzień Zdrowia obchodzimy jak co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Tegoroczny odbywał się pod hasłem „Bezpieczeństwo Żywności”. Jest to doskonała okazja do przypomnienia i podkreślenia roli, jaką każdy z nas odgrywa w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa w tym zakresie.

Bezpieczeństwo żywności a bezpieczeństwo żywnościowe

Jaka jest różnica między bezpieczeństwem żywnościowym a bezpieczeństwem żywności? Bezpieczeństwo żywności to obszar związany ze zdrowiem publicznym, dotyczy on działań mających na celu zapewnienie konsumentom ochrony przed ryzykiem zatrucia żywności oraz chorobami przenoszonymi drogą pokarmową. Jest to o tyle ważne, że niebezpieczna żywność może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem (pierwsze przypadki zakażenia wirusem Ebola były ściśle powiązane ze skażonym mięsem pozyskiwanym z dzikich zwierząt). Bezpieczeństwo żywności staje się więc warunkiem koniecznym bezpieczeństwa żywnościowego, które jest przede wszystkim efektem rozwiązań w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej.

Kluczowe kwestie

Warto uświadomić sobie kilka istotnych faktów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Przede wszystkim, bezpieczna i odpowiednia pod względem wartości odżywczych żywność, ma niebagatelne znaczenie dla naszego zdrowia i życia. Niebezpieczna żywność może być przyczyną ponad 200 chorób (od biegunek aż po nowotwory). Szacuje się również, że każdego roku około 2 mln osób, z których sporą część stanowią dzieci, umiera z powodu biegunek wywoływanych przez bakterie obecne w żywności i w wodzie.

Rosnąca liczba ludności na świecie stwarza ogromne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa żywności. Istotnym czynnikiem pozostają zmiany klimatyczne, ponieważ wzrost globalnej średniej temperatury generuje dodatkowe zagrożenia związane z produkcją, przechowywaniem i dystrybucją żywności.

Znaczenie dla gospodarki

Światowy Dzień Zdrowia 2015 to dobry moment do uświadomienia rządom, producentom, przedsiębiorstwom handlowym oraz społeczeństwu, jak duże znaczenie ma bezpieczeństwo żywności. Zagrożenia takie jak choroby przenoszone drogą pokarmową hamują rozwój społeczno-gospodarczy, ponieważ obciążają systemy opieki zdrowotnej i narażają na straty gospodarki krajowe. W tym kontekście kluczową kwestią staje się współpraca pomiędzy tymi podmiotami.