Światowe problemy z wodą

| Rynki zagraniczne |

Woda stanowi ok. 70% powierzchni Ziemi. Jednak paradoksalnie jej zasoby nie wystarczają, aby pokryć bieżące zapotrzebowanie ludzkości.

Musimy coś jeść…

…a produkcja żywności potrzebuje wody. Największe zapotrzebowanie na wodę odnotowujemy w sektorze rolniczym. Wystarczy tylko wspomnieć, że na całym świecie ponad 2,5 mld drobnych rolników uprawia ziemię lub hoduje zwierzęta. Rolnictwo wymaga wody słodkiej, a jej zasoby nie są równomiernie rozłożone.

Zmiany klimatyczne

Aktualnie obserwujemy intensywne zmiany klimatyczne, będące efektem globalnego ocieplenia: obszary suche mają jeszcze mniej wody – tam, gdzie dotąd odnotowywano wysoki poziom opadów, obserwujemy ich nasilenie. W przypadku tych pierwszych możemy mówić o istnieniu rozwiązań, ułatwiających produkcję rolną w obliczu niedoborów wody słodkiej. Natomiast kraje z obszarów południowo-zachodniej Azji, jak np. Bangladesz, muszą zmagać się ze skutkami coraz gwałtowniejszych zjawisk atmosferycznych np. monsunów, wywołujących powodzie, generujących straty w rolnictwie.

Kolejnym problemem stojącym przed ludzkością jest kwestia marnowania żywności, a poprzez to wody, zużywanej do jej produkcji. Obecnie ok. 25% globalnych zasobów wody wykorzystuje się do produkcji ponad 1 mld ton pożywienia, które nie jest konsumowane. Zestawienie tych liczb z prawie 1 mld osób cierpiących głód i prawie 2 mld ludzi zagrożonych niedożywieniem daje do myślenia.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze

W kontekście wyżej wymienionych zagadnień, należy zwrócić uwagę na potrzebę większego poszanowania dla dostępnych zasobów wody, a tym samym wspólną troskę o bezpieczeństwo żywnościowe. Najlepiej zacząć od własnego gospodarstwa domowego, bo tego typu działania prowadzą do pozytywnych zmian mentalności społecznej. Przy umiejętnym wykorzystaniu dostępnej wody oraz jej recyklingu, jak również przy umiejętnym stosowaniu najnowszych środków mechanicznych i chemicznych, jesteśmy w stanie wspólnie wpłynąć na rozszerzenie globalnego dostępu do żywności.