Świat potrzebuje nawozów

| Rynki zagraniczne |

Według prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w roku 2012/13 należy spodziewać się wzrostu globalnego zużycia nawozów mineralnych, w stosunku do roku ubiegłego. To dobre przewidywania, szczególnie dla Grupy Azoty „PUŁAWY”.

Wnioski Instytutu pokazują, że światowy wzrost wykorzystania nawozów z zeszłego roku (2011/2012 rok) był wyższy o 2,4% od poprzedniego okresu (2010/2011 rok) i wyniosło 177 000 000 ton w przeliczeniu na czysty składnik. Ten proces był spowodowany stosunkowo niskimi cenami preparatów na rynku globalnym oraz rosnącym zapotrzebowaniem na nie w krajach rozwijających się.

Biorąc pod uwagę fakt, że PUŁAWY działają w ramach Grupy Azoty – drugiego co do wielkości producenta nawozów w Europie – konsekwencją takich optymistycznych prognoz jest szansa poszerzenia dystrybucji naszych produktów o nowe rynki zbytu. Dzięki dobremu wykorzystaniu aktualnej, pozytywnej koniunktury, PUŁAWY mają szansę zakończyć również bieżący rok obrotowy z sukcesem.