Strategiczna współpraca Grupy Azoty PUŁAWY i KRONOPOLU

| Rynek polski |

9 lutego Kronopol Sp. z o.o. i Grupa Azoty PUŁAWY podpisały umowy na dostawy mocznika PULREA® i melaminy. Łączna wartość kontraktów, które zostały zawarte na pięć lat wynosi 770 mln zł.

Z Zachodu do Polski

Polska jest czwartym na świecie, a pierwszym w Europie, eksporterem mebli oraz dziesiątym producentem na skalę globalną. Na Starym Kontynencie jesteśmy trzecim, po Niemczech i Włoszech, dostawcą mebli. Sektor meblarski generuje ok. 2 proc. polskiego PKB.

Ostatnie dwudziestolecie to czas wielu znaczących zmian w polskim przemyśle drzewnym. Niezbędny w procesie produkcyjnym surowiec, czyli drewno, przyciągnął do naszego kraju inwestorów z innych państw europejskich. Polska korzysta z tzw. renty geograficznej, czyli korzystnego położenia geograficznego.

Nie bez znaczenia dla wzrostu produkcji w przemyśle meblarskim, były decyzje podjęte przez Grupę Azoty PUŁAWY dotyczące zwiększenia zdolności wytwórczych melaminy i mocznika. Nasza Spółka dysponuje ogromną bazą surowcową, spełniającą najwyższe wymogi jakości i bezpieczeństwa. To właśnie dzięki dostępności surowców i półproduktów, Polska stanowi centrum rozwoju przemysłu drewnopochodnego, związanego z branżą meblarską i budowlaną.

Trafne decyzje inwestycyjne

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Grupa Azoty PUŁAWY będzie dostarczała Kronopolowi niezbędny do produkcji płyt drewnopochodnych (MDF, OSB, płyt wiórowych) mocznik PULREA® i melaminę. Wieloletnie kontrakty z Kronopolem to potwierdzenie trafności decyzji inwestycyjnych podjętych przez nas przed kilkoma laty. Zwiększenie zdolności produkcyjnych mocznika i melaminy to podstawa rozwoju wielu gałęzi przemysłu, w szczególności branży płyt drewnopochodnych. Kronopol to lider na polskim rynku produkcji płyt i wyrobów drewnopochodnych (produkuje łącznie ponad 1,5 mln m3 różnego rodzaju płyt drewnopochodnych rocznie oraz eksportuje wyroby do 50 krajów na wszystkich kontynentach).