Strategia „PUŁAW” przynosi efekty

| Nasze zakłady |

Kluczem do sukcesu w skutecznym zarządzaniu tak dużym podmiotem jak Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” jest przyjęcie właściwej strategii działania. Dzięki dokładnemu i efektywnemu realizowaniu jej założeń, możliwe jest podnoszenie wartości Spółki przy jednoczesnej trosce o jakość relacji z otoczeniem i klientami.

W poszukiwaniu właściwych rozwiązań

Poddaliśmy się audytowi, przeprowadzonemu przez zespół, który dwa miesiące badał aktywność Grupy Azoty Zakładów Azotowych w Puławach. Dokładnie przenalizowano proces dostarczenia produktów do klienta finalnego, od samego początku – czyli od momentu jego zakupu. Specjaliści wizytujące Grupę Azoty „PUŁAWY” sprawdzali czy są przez nas zachowywane wysokie standardy bezpieczeństwa, jakości i zarządzania ryzykiem. W efekcie otrzymaliśmy certyfikat Product Stewardship, który jest zwieńczeniem wieloletnich wysiłków zmierzających do zwiększenia naszej efektywności biznesowej. Było to niezwykle trudne zadanie, ale czas pokazał, że naprawdę było warto.

Pakiet klimatyczno-energetyczny a ekologia

Obecna sytuacja rynkowa to również zmiany prawne na poziomie krajowym i unijnym. Dlatego z uwagą śledzimy dyskusje na temat pakietu klimatyczno-energetycznego. Istotne jest abyśmy w kontekście tej ogólnoeuropejskiej debaty nie mylili pewnych kwestii środowiskowych. Duże firmy dbają o ekologię i troszczą się o stan środowiska naturalnego. Natomiast, czym innym w tym kontekście jest jednak pakiet klimatyczny, jako zespół pewnych regulacji narzuconych przez regulatora unijnego na firmy europejskie, a czym innym jest działanie proekologiczne podejmowane przez firmy przemysłowe. To rozróżnienie jest istotne ze względu na fakt, że my zaraz za miedzą mamy Ukrainę, Rosję i Białoruś, które takich regulacji jak pakiet klimatyczno-energetyczny nie mają. Natomiast nie zmienia to faktu, że jesteśmy zmuszeni z nimi konkurować. Ponadto, jeżeli te reguły gry nie są wspólne dla wszystkich podmiotów: unijnych i pozaunijnych, to przez jakiś czas możemy wytrzymać nierówną konkurencję, ale w pewnym momencie masa krytyczna się przelewa i zaczynają pojawiać się realne kłopoty z bieżącym funkcjonowaniem.

Reindustrializacja – wyzwaniem dla Europy

Warto w tym kontekście wspomnieć o jeszcze jednym ciekawym zjawisku, które zaczyna być obserwowane w całej Europie. Mianowicie przez kilkanaście ostatnich lat byliśmy świadkami odchodzenia od industrializacji Europy, w kierunku rozwoju sektora usług. Teraz mamy zjawisko reindustrializacji, ale inteligentnej, przeprowadzanej na zupełnie innych zasadach i z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń europejskiego przemysłu.

Na podstawie wypowiedzi dr Zenona Pokojskiego – Wiceprezesa Grupy Azoty, podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego GDAŃSK 2014, który odbył się w dniach 26-27 marca 2014 r.