Stosowanie nawozów wzrośnie do 200 milionów ton w 2018 r.

| Rynki zagraniczne |

Szacuje się, że globalne zużycie nawozów może wzrosnąć powyżej 200 milionów ton w 2018 r. Związane jest to z rosnącym zapotrzebowaniem, które będzie o 25 procent większe niż to odnotowane w 2008 r.

Dynamiczny wzrost produkcji?

Według danych podanych przez Food and Agriculture Organization’s (FAO’s) w nowym raporcie „World fertilizer trends and outlook to 2018”, światowe zużycie nawozów znacząco wzrośnie w perspektywie najbliższych trzech lat. W tym samym czasie „globalna ilość produktów nawozowych, półproduktów i surowców będzie nadal się zwiększać” – potwierdza raport. Mowa jest o wzroście o 1,4 proc. rocznie do 2018 roku globalnego wykorzystanie azotu, podczas gdy zastosowanie fosforu zwiększy się o 2,2 proc. a potasu o 2,6 proc. Porównując wyniki z raportem perspektywicznym FAO, spodziewany wzrost zastosowania tych trzech składników, spodziewany jest o kolejno o 3,7 proc., 2,7 proc. oraz 4,2 proc. w stosunku rocznym. Największy popyt na nawozy azotowe przewidywany jest w Afryce Subsaharyjskiej.

Kraje rozwijające się stawiają na nawozy

Ten region świata będzie potrzebował preparatów opartych o azot i potas. Według raportu, zapotrzebowanie na azot pomiędzy poszczególnymi kontynentami pozostanie na stosunkowo wysokim poziomie. Mówi się również że w 2018 roku, Afryka będzie potrzebować 4,1 mln ton, Europa – 15,7 mln ton, obie Ameryki – 23,5 mln ton, a Azja – 74,2 mln ton.

Zrównoważone rolnictwo wyzwaniem dla świata

Według raportu, stosowanie rotacji upraw, rozdrabnianie czy stosowanie obornika mogą pomóc w sukcesywnym przywracaniu azotu do gleby. Ponadto niektóre rośliny, zwłaszcza strączkowe, takie jak soja, posiadają w swoich systemach korzeniowych mikroorganizmy, które pobierają azot z powietrza i w ten sposób staje się on dla nich dostępny.

FAO opracowało również metody monitorowania warunków upraw w czasie rzeczywistym, umożliwiając tym samym opracowanie procedur właściwego nawożenia.