Stawiajmy na doradztwo rolne

| Nasze zakłady |

23 września br. miałem okazję wziąć udział w konferencji pt. „Doradztwo rolnicze w Polsce po 2014 r. – kompetencje, organizacja, finansowanie”, organizowanej przez obie izby polskiego parlamentu. Spotkanie to stanowiło m.in. okazję do podzielenia się z szerokim audytorium ekspertów, naszymi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem Centrum Kompetencji „Puławy”.

Obligatoryjna efektywność

Aktualnie w Polsce doradztwem rolnym zajmują się ośrodki publiczne, prywatne oraz pozarządowe. Ale bogactwo ich form organizacyjnych nie zawsze przekłada się na skuteczność w działaniu. Dlatego uważam, że priorytetowym wskaźnikiem funkcjonowania tego typu ośrodków powinna być ich efektywność. Czyli konkretne działania na rzecz realnego wzrostu konkurencyjności poszczególnych gospodarstw rolnych.

Skąd takie wnioski? Ponieważ z obserwacji pracy ośrodków doradztwa rolnego wynika, że w dużej mierze ograniczają się one do pomocy rolnikom w wypełnianiu dokumentów. A przecież nie na tym polega zasadnicza działalność producentów rolnych! Dlatego postuluję rozliczanie doradców z osiągniętych przez nich efektów – zarówno tych pozytywnych jak i tych, które należy korygować. Niestety niska jakość funkcjonowania niektórych ośrodków wynika z braku konkurencyjności pomiędzy nimi.

Warto się komunikować

Obecnie ponad 80% gospodarstw rolnych w Polsce posiada dostęp do Internetu. Skoro polska wieś przechodzi proces dynamicznej cyfryzacji, dlatego należy z tej technologicznej szansy skorzystać. Według unijnych ekspertów rolnicy na Starym Kontynencie potrzebują przede wszystkim wiedzy, aby móc skuteczniej wykorzystywać swój potencjał. Stąd tak ważna rola Internetu, który umożliwia szybsze dotarcie do szerokiego grona odbiorców ze specjalistyczną wiedzą. Dlatego też Grupa Azoty PUŁAWY wdrożyła w system e-commerce, który służy nie tylko sprzedaży naszych produktów, ale przede wszystkim dostarcza informacji dotyczącej ich doboru i aplikacji.

Tworzenie wartości dodanej

Grupa Azoty PUŁAWY chce nie tylko produkować dobre nawozy, ale także oferować działania na rzecz edukowania rolników w zakresie odpowiedzialnego stosowania preparatów. Dlatego powołaliśmy do istnienia, wraz z innymi podmiotami, Centrum Kompetencji „Puławy”, które m.in. wspiera proces kształcenia doradców rolnych, w ramach specjalistycznych studiów podyplomowych. Słuchaczami są przede wszystkim pracownicy firm dystrybuujących preparaty nawozowe oraz środki ochrony roślin. W tym roku zgłosiło się na te studia aż dwukrotnie więcej kandydatów niż w roku ubiegłym! Świadczy to o tym, jak istotną rolę we współczesnej gospodarce odgrywa transfer wiedzy, będący podstawą innowacyjności, również na polskiej wsi.