Sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie

| Perspektywy i inwestycje |

Temat bezpieczeństwa żywnościowego poruszany był wielokrotnie przez przedstawicieli branży chemicznej, w tym również osoby reprezentujące Grupę Azoty. Warto zwrócić uwagę na pewne działania, których realizacja z pewnością wpłynęłaby na zmianę aktualnej sytuacji.

1) Zwiększanie świadomości konsumentów

Należy zwiększyć świadomość konsumentów w temacie znaczenia żywności ekologicznej, jak również aspektów społecznych i finansowych produkcji rolnej. Chodzi w tym miejscu przede wszystkim o ograniczenie popytu na sezonowe produkty, na rzecz produktów całorocznych, poprzez wyjaśnienie konsumentom czym są tzw. mile spożywcze. Ważnym zadaniem jest również edukacja w zakresie zmniejszenia spożycia produktów bogatych w proteiny, które wymagają wyższych kosztów produkcji oraz zdecydowanie rozleglejszych areałów do produkcji.

2) Działania na rzecz zmniejszenia marnotrawstwa żywności

Chodzi o wzrost świadomości konsumentów, na temat zagrożeń wynikających z wyrzucania jedzenia. Szczególnie należy uwrażliwić dystrybutorów i sieci sprzedażowe, aby potrafiły zmniejszać ilość pożywienia, które z półek sklepowych trafia do koszy czy na wysypiska.

3) Rozwijanie wieloletnich upraw rynkowych

Nowe technologie w produkcji żywności, ułatwiają wzrost efektywności upraw w perspektywie kilku czy kilkunastu lat. Wzrost poziomu stosowania nowoczesnych narzędzi i procedur umożliwiłby zmniejszenie wkładu człowieka oraz poprawiłby sytuację związaną z magazynowaniem wody i ochroną gleb. W dalszej kolejności możliwym stałoby się złagodzenie skutków zmian klimatu, wynikających z nadmiernej emisji dwutlenku węgla.

4) Szkolenia dla rolników

Postęp technologiczny wpływa na rozwój produkcji rolnej, dlatego konieczne jest zwiększenie środków na edukację farmerów i szkolenia, pozwalające skutecznie wykorzystywać nowoczesne technologie w gospodarstwach.

5) Lepsze wykorzystanie danych

Konieczne jest wsparcie procesów decyzyjnych, podejmowanych przez producentów rolnych. Chodzi o wykorzystanie rozwiązań technologicznych, ułatwiających zbieranie, łączenie i przetwarzanie danych.

Zabiegi te muszą być stosowane w sposób bardziej bezpośredni w gospodarstwach na całym świecie. Dzięki temu ułatwimy analizę zebranych informacji, które w dłuższej perspektywie pomogą farmerom w wyborze najbardziej efektywnych sposobów i technologii upraw.

6) Inwestowanie w umiejętności i szkolenia dla kobiet

Kobiety stanowią większość ludności w krajach rozwijających się i produkują połowę żywności na świecie. Inwestowanie w szkolenie kobiet, dzięki któremu zwiększyłaby się efektywność w wykorzystaniu zarządzanych przez nie gruntów rolnych, przyniosłoby znaczne korzyści w globalnej produkcji żywności. Ograniczenia prawne i kulturowe, które uniemożliwiają kobietom rozwój, powinny być systematycznie zmniejszane i usuwane.

7) Stworzenie bardziej wydajnego łańcucha pokarmowego

Chodzi o zwiększenie wydajności całego łańcucha produkcji i dystrybucji – od pola do przysłowiowego widelca. Oznacza to rozwój badań, ułatwiających stały wzrost odporności roślin na szkodniki i najlepsze wykorzystanie środków agrochemicznych. Celem jest redukcja strat, które pojawiają się w drodze produktów „z pola na stoły”.

8) Edukacja najmłodszych

Aby uporać się z marnowaniem żywności, należy edukować dzieci w szkole. Dostarczanie młodym konsumentom wiedzy na temat tego, jak mogą szybko i zdrowo przygotować posiłki pozwoli ograniczyć zjawisko marnotrawstwa produktów żywnościowych. Należy bowiem troszczyć się o uświadomienie dzieci i młodzieży w kwestiach tego, co kupują i jak winni planować swoje posiłki, aby nabywać tylko to, czego faktycznie potrzebują.