Spojrzenie na amoniak 2013 przez pryzmat USA

Perspektywy rynku amoniaku w 2013 powinniśmy ocenić głównie przez spojrzenie na rynek amerykański. Fundamenty dotyczące sektora rolniczego oraz sytuacji gospodarki USA wskazują na solidny trend cenowy. Rynek zużycia amoniaku w USA uwzględniając rolnictwo (tzw. bezpośrednie aplikacje do ziemi, co jest ewenementem w skali światowej) oraz zastosowania przemysłowe prognozowany jest w 2013 roku na 21,5 mln ton i jest to wzrost z 21 mln ton w 2012 roku.

Zużycie amoniaku w USA

Ok. 40% całkowitego zużycia (8,5 mln ton) to zastosowania przemysłowe np. produkty czyszczące, systemy chłodnicze, synteza farmaceutyków. Zastosowanie rolnicze to 60% (12,5 mln ton).

Przy czym wewnętrza produkcja amoniaku w USA wyniesie ok 13,4 mln ton pozostawiając Stany Zjednoczone potężnym kupującym amoniak z Morza Czarnego (Rosja, Ukraina) oraz Bliskiego Wschodu i Trinidadu.

perspective/fot. freepik.comPerspektywy na rynku amerykańskim

Szacunki wskazują, iż w roku 2016 produkcja amoniaku w Ameryce wyniesie ok. 16 mln ton. Do tego czasu jednak będziemy obserwować również niewielki, ale jednak wzrost samej konsumpcji. W 2012 roku USA zaimportują ok. 6,3 mln ton amoniaku, w roku 2013 szacuje się, że import wyniesie ok. 7,5 mln ton.

Obecne estymacje wskazują, że farmerzy amerykańscy wspierani zachętami rządowymi obsieją ok. 39 mln ha kukurydzą w 2013 roku, w roku 2012 było to jedynie ok. 38,7 mln ha. Kukurydza i przemysł etanolu w USA to ważny czynnik wyprzedzający dla rynku amoniaku i w dużej mierze dla nawozów. W 2012 roku 4,5 mln ton samego amoniaku zostało zaaplikowane na uprawy kukurydzy.

Ponadto amoniak jest podstawowym półproduktem do produkcji DAP (diammonium phosphate), UAN (roztwór mocznika i saletry), warto dodać, że USA są największym rynkiem UAN na świecie. W Polsce jedynym producentem RSM (roztwór mocznika i saletry) ze zdolnościami 1 mln ton są ZA „PUŁAWY”.