Sokoły na kominie 'PUŁAW’

| Ochrona środowiska |

Kilka tygodni temu byliśmy świadkami niezwykłego wydarzenia ornitologicznego na terenie naszych Zakładów. Na jednym z kominów doszło do pierwszego w województwie lubelskim udokumentowanego lęgu sokołów wędrownych.

Wydarzenie bez precedensu

Ptaki zamieszkały na kominie Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” już w 2005 roku. Wtedy to przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” umieścili we współpracy z naszymi pracownikami pierwszą budkę z gniazdem. Po 8 latach od tamtego wydarzenia możemy się cieszyć z pierwszego udokumentowanego lęgu sokoła, na terenie naszego województwa.

Ornitolodzy są zgodni, że w Puławach panują doskonałe warunki życia dla sokołów wędrownych. Szczególnie istotne są tutaj dwa czynniki: bliskość skupisk leśnych, m.in. Puszczy Kozienickiej, jak również dzikie brzegi Wisły.

Specjaliści przez lata obserwowali przemieszczanie się sokołów w okolicach naszego miasta. Jednak do tej pory ptaki nie były zainteresowane osiedleniem się na kominie.

W trosce o środowisko

Aby móc ocenić, że doszło do lęgu młodych sokołów wędrownych, potrzeba było kilkunastu dni. Początkowo badacze dostrzegli kilkakrotnie lecącego w stronę gniazda sokoła, niosącego upolowane zwierzę. To zwiększyło czujność ornitologów, którzy niedługo potem dostrzegli młode wychylające się z budki.

Warto podkreślić, że jest to wydarzenie niezmiernie ważne dla rozwoju populacji sokołów w naszym kraju. Obecnie w Polsce jest jedynie 20 gniazd sokołów. Na skutek stosowania szkodliwych środków ochrony roślin, 50 lat temu doszło to zagłady sporej części populacji sokołów w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie trwają prace, nad odtworzeniem gatunku na terenie Polski. „PUŁAWY” włączyły się w ten program, umożliwiając umiejscowienie budki z gniazdem na jednym z zakładowych kominów.