„Smart village” po polsku

| Bez kategorii, Rynek polski |

Nowoczesne technologie zmieniają obraz polskiej wsi. By poprawić efektywność swoich gospodarstw, rolnicy coraz chętniej korzystają z wiedzy dostępnej w Internecie. Warto przyjrzeć się bliżej procesowi cyfryzacji regionów wiejskich.

Według komunikatu Komisji Europejskiej z 17 października 2013 r. każdy mieszkaniec Wspólnoty, ma mieć możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu przez sieci stacjonarne i mobilne sieci szerokopasmowe oraz satelitarne. Problem pojawia się w przypadku szybkiego Internetu o przepustowości min. 30 Mb/s, co oznacza, że w Polsce występują tzw. białe obszary NGA (Next Generation Accsess). Celem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji jest, by do 2020 r. wszyscy mieszkańcy Polski mieli dostęp do Internetu o przepustowości, co najmniej 30 Mb/s.

Wielowymiarowość „digital divide”

„Digital divide”, czyli wykluczenie cyfrowe, przybiera dwuwymiarową postać. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z osobami, które nie mają dostępu do usług internetowych. W Polsce mamy 563 gmin wiejskich, na których terenie mieszka około 40% ogółu populacji. Niestety dostępność Internetu w gminach wiejskich bywa mocno utrudniona. W wielu regionach przychodzi nam zmagać się ze zjawiskiem cyfrowego wykluczenia, które dotyka łącznie blisko 10 mln osób!

W drugim przypadku jest to kwestia wykluczenia cyfrowego dotykającego obywateli, którzy dostęp do Internetu posiadają, lecz nie dysponują odpowiednimi umiejętnościami, ułatwiającymi korzystanie z niego. Okazuje się, że zapewnienie dostępu do nowych technologii, nie gwarantuje efektywnego stosowania przez użytkowników konkretnych narzędzi.

Rewolucja w komunikacji

Jak również wiadomo, nowoczesna komunikacja z rolnikiem nabiera dla nas, przedstawicieli przemysłu chemicznego, coraz większego znaczenia. Dlatego tak ważne jest wsparcie i uświadamianie mieszkańców wsi, o znaczeniu i roli Internetu we współczesnej gospodarce.

Z danych CBOS wynika, że w 2014 r. z Internetu korzystało 53% mieszkańców wsi. Młodzi mieszkańcy wsi, bazują w swojej pracy na dostępnych technologiach informatycznych, co idzie w parze z rosnącymi potrzebami w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowych.