Serbskie rolnictwo potrzebuje wsparcia

| Rynki zagraniczne |

Serbia od 2009 r. zabiega o włączenie do grona państw Unii Europejskiej. Jednak, aby móc skutecznie przebrnąć przez proces akcesji, władze w Belgradzie muszą podjąć szereg działań legislacyjnych, również dotyczących rolnictwa.

Znaczenie serbskiego rolnictwa

Aktualnie produkcja rolna ma około 10-procentowy udział w tworzeniu PKB Serbii, a zatrudnienie w tym sektorze szacuje się na poziomie 21% mieszkańców kraju. 57% powierzchni całego państwa stanowią grunty uprawne. Ważną kwestią jest to, iż sprzedaż zagraniczna płodów rolnych stanowi 20% całego eksportu Serbii i przynosi dochody na poziomie 1,2 mld USD. Takie wyniki są osiągane m.in. dzięki licznym umowom międzynarodowym, liberalizującym warunki przepływu serbskich towarów do krajów Unii Europejskiej.

Zagrożenia dla rolnictwa

Mimo bardzo dobrych wyników w handlu zagranicznym, lokalnie producenci rolni z Serbii stoją przed szeregiem problemów, z którymi muszą sobie poradzić przed ewentualną akcesji do Unii Europejskiej. Eksperci wymieniają tu chociażby konieczność wzrostu sprzedaży przetworzonych płodów rolnych (aktualnie większość z nich jest importowana), czy zbyt wysoki udział w produkcji zbóż w stosunku do całości produkcji rolnej (Serbia – 34%, UE – 11%).

Perspektywy rozwoju

Choć jeszcze brakuje wieloletnich programów rozwojowych, połączonych z ewentualnym systemem dopłat i dotacji, niezbędnych do systemowego modernizowania serbskiego rolnictwa, to jednak został wykonany znaczący krok naprzód. Mowa tu o ogłoszonej Strategii dla Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2024, która jest już oficjalnie przyjętym dokumentem. Stanowi ona wstęp prac nad narodowym programem rozwoju sektora rolnego.

Serbia nie jest osamotniona w działaniach na rzecz refom krajowego rolnictwa. Zmiany gospodarcze wspierane są przez Bank Światowy oraz Unię Europejską, nie tylko instytucjonalnie, ale także z perspektywy kluczowego partnera handlowego (58% całego eksportu płodów rolnych z Serbii trafia do krajów członkowskich UE).