Sąsiedzi inwestują razem

| Perspektywy i inwestycje |

Na gdańskim wybrzeżu ulokowane są Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory”, należące do Grupy Azoty „PUŁAWY”. Tuż obok  znajdują się zakłady wchodzące w skład Grupy Lotos. Władze obu podmiotów planują wykorzystać bliskie sąsiedztwo czołowych, polskich firm chemicznych, przygotowując się do wspólnej inwestycji.

Trzy nowe linie

Mowa tu o planowanej budowie kompleksu instalacji aromatów, jak również krakingu parowego i produkcji polietylenu. Warto zauważyć, iż popyt na ten ostatni produkt osiągnął w Polsce poziom 800 tys. ton rocznie. Głównym odbiorcą produktów mają być zakłady wchodzące w skład skonsolidowanej Grupy Azoty.

Inwestycje stymulują rozwój

Tego typu przedsięwzięcie ma szanse powodzenia nie tylko dzięki potencjałom obu spółek, ale także dzięki dostępności surowców energetycznych: ropy naftowej i gazu ziemnego. Ponadto, projekt zakłada prace nad poszukiwaniami i wydobyciem węglowodorów. Dzięki temu nowa instalacja będzie miała zapewnioną stabilność funkcjonowania, ze względu na uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych. Eksperci wskazują, że aktualna sytuacja rynkowa oraz warunki, w jakich nowa inicjatywa startuje, stanowią o powodzeniu całego przedsięwzięcia, realizowanego przez Grupę Lotos i Grupę Azoty.

Obie spółki aktualnie pracują nad studium wykonalności nowych instalacji. Pomyślne wyniki tych badań pozwolą wybrać najkorzystniejszy wariant oraz rozpocząć dalsze prace inwestycyjne.