RSM cieszy się wzięciem

| Produkty |

Roztwór saletrzano-mocznikowy to jeden z najbardziej popularnych nawozów z „PUŁAW”. Jest to wynikiem podejmowanych przez Nas działań, aby w tym produkcie, łączyć wysoką jakość z atrakcyjną ceną.

Dlaczego to możliwe?

Połączenie tych dwóch wartości jest skutkiem wysokich zdolności produkcyjnych Grupa Azoty Puławy  w zakresie części składowych RSM. Mocznik i saletra amonowa są u Nas wytwarzane na poziomie ok. 1,1 mln ton rocznie. Umożliwia to obniżanie kosztów, z zachowaniem wysokiej zawartości czystego azotu (dostępne stężenia to 28%, 30% i 32%).

Jak działa RSM?

Kombinacja dwóch form azotu – szybko działającej amidowej oraz wolno działającej amonowej, czyni ten nawóz najbardziej efektywnym w naszej strefie klimatycznej. Ponadto jest łatwy do aplikowania oraz przyswajania dzięki formie płynnej. Dzięki temu nie wymaga rozpuszczania, jak to jest konieczne w przypadku środków w granulacie.

„PUŁAWY” stawiają na RSM

Dzięki znaczącej pozycji, w zdolnościach produkcyjnych tego nawozu (trzecie miejsce w Europie – 1,2 mln ton rocznie), Grupa Azoty Puławy pracują nad dalszym rozwojem tego produktu. Dzięki kolejnym inwestycjom, przedsiębiorstwo będzie mogło wzbogacać płynny RSM m.in. o siarkę i magnez.

Ponadto przyczyną wzrostu popytu na preparat jest nie tylko jego jakość, cena i dostępność, zapewniana przez sprawnie funkcjonujący system logistyczny, ale także wiedza o nim, rozpowszechniana podczas szkoleń dla rolników, prowadzonych przez pracowników „PUŁAW”. Współdziałamy w projektach szkoleniowych i edukacyjnych z Instytutem Nawozów Sztucznych oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.