O rozwoju regionu na Forum Ekonomicznym w Puławach

| Rynek polski |

10 maja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się Forum Ekonomiczne, poświęcone 10-leciu członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz zmianom, jakie w tym okresie dokonały się w naszym regionie. Podczas spotkania podjęto również dyskusję na temat potencjału gospodarczego Puław i całego województwa lubelskiego, a także zaprezentowano perspektywy rozwoju lokalnej gospodarki.

Głos zabrali eksperci

Wśród panelistów puławskiego Forum Ekonomicznego znaleźli się zarówno przedstawiciele władz, jak również reprezentanci lokalnych firm oraz liczne grono ekspertów. W spotkaniu wzięli udział między innymi: wiceminister Skarbu Państwa – Rafał Baniak, deputowany do Parlamentu Europejskiego – Michał Kamiński, starosta puławski – Witold Popiołek, prezydent Puław – Janusz Grobel, wiceprezes Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY” – dr Zenon Pokojski oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty „PUŁAWY” i dyrektor Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach – dr inż. Cezary Możeński.

Wieloaspektowy rozwój regionu

Przedstawiciele władz podkreślali, iż podczas 10-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej zarówno w Puławach, jak i w całym regionie udało się zrealizować szereg projektów prorozwojowych. Wśród nich można wyróżnić między innymi rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej, inwestycje związane z edukacją czy wspieranie lokalnej gospodarki. Fundusze unijne przeznaczane były również na rozwijania takich projektów jak Puławski Park Naukowo-Technologiczny, mających łączyć przedstawicieli świata nauki, przemysłu i nowych technologii.

„PUŁAWY” filarem lokalnej gospodarki

Miniona dekada związana była również z intensywnym rozwojem przemysłowym w województwie lubelskim. Jako jedną z firm najdynamiczniej zwiększających swój potencjał, wymienić należy Grupę Azoty „PUŁAWY”. Dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich Nasze Zakłady mogły bowiem przyspieszyć procesy inwestycyjne, wpisujące się w unijną politykę zrównoważonego rozwoju. W efekcie inwestycje realizowane przez „PUŁAWY” bezpośrednio wpłynęły na sytuację w regionie, w postaci zwiększenia jego potencjału gospodarczego oraz zapewnienia nowych miejsc pracy.