Rozwój Puław w ramach starachowickiej SSE

| Perspektywy i inwestycje |

Wieloletnia współpraca Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, władz naszego miasta oraz Grupy Azoty „PUŁAWY” przyniosła kolejne, pozytywne efekty. Do Starachowickiej SSE włączono tereny znajdujące się w Puławach, w tym również Puławski Park Naukowo-Technologiczny.

Wysoki potencjał regionu

Dzięki współpracy poszczególnych podmiotów oraz władze samorządowych i krajowych, udało się poszerzyć Podstrefę „Puławy” o dodatkowe 7 hektarów terenów inwestycyjnych. Co ciekawe, pierwotne plany przyświecające utworzeniu puławskiej podstrefy ekonomicznej zostały zrealizowane w przysłowiowych 110%, bowiem potencjał rozwojowy tego obszaru zdecydowanie przekroczył początkowe założenia.

W oficjalnych uroczystościach związanych z powiększeniem Podstrefy „Puławy” udział wzięli m.in. minister Skarbu Państwa – Włodzimierz Karpiński, prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach – Cezary Tkaczyk, prezydent Puław – Janusz Grobel oraz wiceprezes Zarządu Grupy Azoty „Puławy” – dr Zenon Pokojski.

360 mln na inwestycje

Warto podkreślić, iż dotychczasowe inwestycje na obszarze Podstrefy „Puławy” zamknęły się niebagatelną kwotą – 360 mln złotych! Zwiększenie terenów, na których będzie można realizować nowatorskie projekty gospodarcze, stworzy przedsiębiorstwom z regionu sprzyjające warunki do dalszego rozwoju. Otrzymają oni bowiem możliwość prowadzenia swojej działalności zarówno na obszarze Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, jak również na udostępnionych do zagospodarowania terenach typu „Greenfields”.

SSE motorem rozwoju

W związku z przedłużeniem funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w naszym kraju do 2026 roku, z pewnością będziemy świadkami dalszego rozwoju zarówno całej starachowickiej SSE, jak również Podstrefy „Puławy”.
Warto podkreślić, iż wspieranie tego typu działań stanowi jeden z elementów strategii zrównoważonego rozwoju Naszych Zakładów i wszystkich związanych z nimi podmiotów. Tego rodzaju działania wpisują się jednocześnie w założenia realizowanej w ramach Unii Europejskiej polityki innowacyjności.