Rozwój „PUŁAW” opieramy na kapitale intelektualnym

| Nasze zakłady, Rynek polski |

Coraz częściej w dyskusjach i debatach pojawia się pojęcie tzw. kapitału intelektualnego. Do tej pory dostrzegano istnienie kapitału społecznego, kapitału ludzkiego, jednak po drodze gubiono się w tworzonych pojęciach. Natomiast obecnie należy na zasoby ludzkie patrzeć jak na kapitał intelektualny, którym spółka czy organizacja dysponuje.

Gospodarka oparta na wiedzy

Kapitał intelektualny musi być doceniany przez osoby zarządzające, gdyż właściwe potraktowanie go jako wiedzy, w której posiadaniu jest dana organizacja czy spółka, pozwala zamienić ją na konkretną wartość rynkową. Wówczas unikamy chaosu pojęciowego i problematyka ulega uporządkowaniu. Ponadto nie możemy zapominać, co się składa na ów kapitał intelektualny: to jest kapitał organizacyjny, kapitał ludzki, ale także kapitał relacyjny czy rynkowy. Jeżeli popatrzymy na to jak na kapitał, który ma jakąś konkretną wartość to inaczej będziemy prowadzili politykę HR, ale także przygotowywali całą strategię funkcjonowania przedsiębiorstwa. I dlatego istotne jest, aby każde szkolenie, każde doskonalenie zawodowe pracowników, każde studia podyplomowe miały wpływ na podnoszenie naszych aktywów, czyli m.in. kapitału intelektualnego.

Teorię przekładamy na nasz sukces

Warto przywołać trzy przykłady działań w Grupie Azoty „PUŁAWY”, które unaocznią praktyczne rozwiązania sprzyjające zwiększaniu kapitału intelektualnego. Pierwszy to dopływ odpowiednich kadr. Ten element nie jest bez znaczenia, tym bardziej to, czy dany kandydat przychodzi z bardzo dobrym dyplomem oraz – co równie ważne – potrafi wpisać się w reguły gry zespołowej. W takiej firmie jak nasza potrzebni są ci, którzy potrafią grać w jednej drużynie. Dlatego podpisaliśmy umowę z Zespołem Szkół Technicznych w Puławach, z której dziesięciu najlepszych absolwentów ma zagwarantowaną pracę w Zakładach. Obecnie mamy 3 tysiące aplikujących do pracy w Zakładach, to odpowiedź sama się nasuwa, że jesteśmy dla nich bardzo atrakcyjnym pracodawcą. Warto podkreślić, że do wspomnianego technikum zgłaszają się coraz lepsi kandydaci. Wiedzą bowiem, że jeżeli mogli pochwalić się dobrymi wynikami, to będą mieć gwarantowaną pracę.

Drugi element naszych działań to budowanie ścieżek kariery dla naszych pracowników. Jeżeli już przyszedł kandydat z wiedzą i doświadczeniem, to trzeba stworzyć takie warunki, aby mógł się dalej rozwijać. Dlatego jako Zakłady podpisaliśmy umowę z UMCS w Lublinie, żeby uruchomić profilowane studia pod potrzeby naszej Spółki. Zrobiliśmy to głównie pod kątem rozwoju pracowników. Dzięki temu mamy przygotowaną, odpowiednią ścieżkę kariery wewnątrz firmy.

Trzecim elementem są studia podyplomowe, ale również profilowane pod nasze potrzeby, które realizujemy wspólnie z SGGW w Warszawie. Kształcimy przedstawicieli rolnych. Po zakończeniu nauki otrzymują odpowiednie certyfikaty, które są świadectwem tego, że zarówno biznes (Grupa Azoty „PUŁAWY”), jak i nauka (SGGW) chcą, aby doradztwo na roli było kompetentne i na wysokim poziomie. Chodzi o dostarczenie specjalistom współpracującym z rolnikami i samym producentom rolnym takiej nauki, połączonej z zajęciami praktycznymi. Tworzymy warunki, aby mogli zobaczyć instalacje produkcyjne, zobaczyć pole doświadczalne, i dzięki temu lepiej przygotowali się do pracy we własnym środowisku lokalnym.

 

Na podstawie wypowiedzi dr Zenona Pokojskiego – Wiceprezesa Grupy Azoty „PUŁAWY”, podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego GDAŃSK 2014, który odbył się w dniach 26-27 marca 2014 r.