Rozwinięte rolnictwo jako gwarant bezpieczeństwa żywnościowego

| Ochrona środowiska |

Choć kraje Unii Europejskiej są w większości wysoko rozwinięte pod względem technologii produkcji rolniczej, to jednak wciąż potrzeba nowych form działań, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. To niezwykle istotne wyzwanie, biorąc pod uwagę fakt, iż w latach 2010-2012 import UE, wyrażony w hektarach przeliczeniowych, wyniósł 30 mln! Zaś eksport – niecałe pięć milionów.

Stawiajmy na produktywne gospodarstwa

Dzięki najnowszym badaniom naukowym wiadomo, że jedną z form działania prewencyjnego w tym zakresie jest produktywność rolnictwa. Pod tym terminem kryje się nie tylko wydajność mierzona w tonach zebranych zbóż, ale także stosowanie nowoczesnych urządzeń, środków ochrony roślin, umiejętnego doboru i aplikacji nawozów czy korzystanie z nowych odmian nasion. Poprzez produktywne rolnictwo Unia Europejska jest w stanie nie tylko zredukować import produktów rolnych, ale także podnieść średni przychód rolników, czy zmniejszyć emisję CO2.

Razem można więcej

Koncepcją, stanowiącą odpowiedź na aktualne potrzeby europejskiego rolnictwa, jest idea utworzenie agroklastra, wysunięta przez Pawła Jarczewskiego – Prezesa Zarządu Grupy Azoty na zeszłorocznym Kongresie COPA COGECA 2012. Ogniskuje się on wokół połączenia potencjałów firm produkujących dla rolnictwa maszyny, środki ochrony roślin, nawozy itp., rolników oraz przemysł przetwórczy. Dzięki temu możliwy stanie się do osiągnięcia efekt synergii, który nie tylko pozwoli wpłynąć na wzrost wydajności europejskiego rolnictwa, ale także poprawić jego konkurencyjność.

Wiedza to podstawa

Aby jednak móc realizować powyższe postulaty potrzebne jest know-how, umożliwiające nie tylko poznawanie nowych zdobyczy technologii agrokultury, ale także zmianę mentalności w kierunku otwarcia się na ich stosowanie. W tym celu niezbędne są ośrodki doradztwa rolniczego oraz miejsca, gdzie będzie się mogła spotykać się wiedza i doświadczenie przedsiębiorców rolnych, przedstawicieli przemysłu oraz naukowców, działających wspólnie na rzecz nowych, lepszych rozwiązań. Przykładem takiej instytucji jest Centrum Kompetencji powstałe z inicjatywy Grupy Azoty „PUŁAWY”. Dzięki takim działaniom na rzecz prowadzenia produktywnych gospodarstw i łączenia potencjałów, Unia Europejska ma szansę poprawić aktualny poziom bezpieczeństwa żywnościowego na Starym Kontynencie.