Rosyjsko-unijna batalia w WTO

| Rynki zagraniczne |

Światowa Organizacja Handlu od niedawna zrzesza jedną z największych gospodarek świata. Do WTO przyjęto bowiem Federację Rosyjską, o czym na tym blogu już wspominaliśmy. Tym razem warto na to historyczne wydarzenia spojrzeć z nieco innej perspektywy.

Niewątpliwie jest to jeden z najpoważniejszych ruchów w kierunku liberalizowania światowego handlu. Sądzimy, że zmiany w przepisach prawnych w Rosji będą dokonywane stopniowo. Nie ma natomiast wątpliwości, że będą miały wpływ na rynki zarówno gazowy, petrochemiczny, jak i nawozowo-chemiczny. Jako, że jesteśmy jednym z czołowych graczy na rynku nawozów w Europie, bacznie przyglądamy się i z uwagą śledzimy poczynania firm rosyjskich, szczególnie od momentu wejścia Rosji do WTO.

Russo-UE struggle in WTO/fot. freepik.comPozytywy obecności

Przystąpienie największego państwa świata do WTO to bardzo ważna kwestia dla naszego sektora, jednak nie oznacza automatycznego zniesienia barier handlowych. Przedstawiciele firm przemysłowych aktywnie stoją na straży realizacji warunków, obowiązujących kraje zrzeszone w WTO. Obniżając cła przywozowe i usprawniając procedury wymiany handlowej stanęliśmy w obliczu otwartej konkurencji z rosyjskimi koncernami chemicznymi. Ma to niebagatelne znaczenie szczególnie w sytuacji rywalizacji o atrakcyjność cenową naszej oferty, w stosunku do produktów rosyjskich.

Dodatkowe normy

Oprócz norm w wymianie handlowej, obowiązujących w WTO, nałożono na Rosję dodatkowe obostrzenia, mające chronić przede wszystkim rynek Unii Europejskiej. Zabezpieczają one przedsiębiorstwa unijne przed nieuczciwą konkurencją, która może być spowodowana ograniczeniem ceł wywozowych, połączonych z niższymi kosztami produkcji i standardami ochrony środowiska.

Russo-UE struggle in WTO/fot. freepik.comNormy te dotyczą:

* cen gazu w Rosji – chodzi głównie o to, by rosyjscy producenci i dystrybutorzy gazu zobowiązali się do sprzedaży paliwa do krajowych użytkowników przemysłowych w cenie pokrywającej koszty produkcyjne, utrzymania, inwestycji i wypracowania zysku;

* przejrzystości i monitoringu polityki gospodarczej Rosji – władze Federacji muszą wziąć na siebie zadanie poprawy przewidywalności warunków biznesowych dla przedsiębiorców i inwestorów z Europy.

Wszystkie konsekwencje przystąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu będzie można realnie ocenić za kilka lat. Do tego czasu powinniśmy się skupić na przygotowywaniu właściwych strategii w uczciwej rywalizacji z podmiotami rosyjskimi, podnosząc atrakcyjność naszych produktów na rynkach globalnych.