Rolnicy idą naprzód. Ze wsparciem UE

| Rynki zagraniczne |

W ciągu ostatniej dekady, dzięki przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, na polskiej wsi doszło do głębokich przemian. Efektem naszego członkostwa we Wspólnocie są nie tylko zmodernizowane parki maszynowe u poszczególnych producentów rolnych, ale także znaczący wzrost efektywności produkcji. Wszelkie innowacje wdrażane przy wsparciu środków z Unii Europejskiej pozwalają polskim rolnikom osiągać coraz większe zyski.

Wsparcie dla młodych

Dzięki działaniom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013), nowe pokolenie osób wchodzących na rynek rolny ma szansę na lepszy start. W ramach działań PROW podczas ostatniej kampanii w 2011 r. złożono 8600 aplikacji na łączną kwotę 645 mln zł. Środki przyznawane młodym, kształcącym się rolnikom mają pomóc im w samodzielnym prowadzeniu gospodarstw rolnych, ich modernizacji i rozwoju.

Innowacje na polskiej wsi

Polscy rolnicy coraz sprawniej pozyskują dotacje, które mają na celu nie tylko subsydiowanie wybranych upraw, ale przede wszystkim unowocześnianie prowadzonych gospodarstw rolnych. Dzięki zakupowi nowych maszyn rolniczych, remontowi budynków gospodarczych oraz wyposażanie ich w nowe instalacje, przedsiębiorstwa rolne zaczynają przynosić coraz większe zyski. Polscy rolnicy stają się coraz bardziej konkurencyjny na wspólnym, unijnym rynku. O skali zainteresowania przedsiębiorców rolnych wsparciem z UE, niech świadczą opublikowane niedawno dane statystyczne. Tylko w ramach działania, dedykowanego modernizacji rolnej w czerwcu 2013 r. złożono ponad 17 tys. wniosków na łączną kwotę ok, 2,8 mld zł!