Rolnictwo zrównoważone a PROW

| Rynek polski |

Unia Europejska od wielu lat promuje model rolnictwa zorientowanego na działania proekologiczne. Postawa ta znalazła swój wyraz w obecnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wśród pięciu pakietów nowego PROW znalazło się także rolnictwo zrównoważone.

Czym jest rolnictwo zrównoważone?

Promowany przez PROW model zakłada systematyczne wprowadzanie równowagi pomiędzy celami produkcyjnymi rolników, a wymaganiami środowiska. Innymi słowy, jest to projekt rolnictwa nastawiony na świadome poszanowanie środowiska naturalnego poprzez stosowanie dobrych praktyk rolniczych. Obejmują one kwestie związane z właściwym nawożeniem, czy przestrzeganiem płodozmianu, jak również konieczność analizy i kontroli stanu gleby.

Jakie warunki należy spełnić?

PROW stawia przed rolnikiem precyzyjne, konieczne do spełnienia wymagania. Należą do nich: posiadanie gospodarstwa powyżej 1 hektara, stosowanie prawidłowego doboru roślin w płodozmianie (w tym stosowanie roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych), przeprowadzanie analizy gleby na zawartość fosforu, potasu i magnezu, opracowywanie planu nawożenia, ograniczanie nawożenia azotem (150kg/h) i posiadanie planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Kto może otrzymać płatność?

Producent rolny spełniający powyższe kryteria może liczyć na wsparcie finansowe przez okres pięciu lat. Całość stawki płatności trafi jednak tylko do rolników posiadających gospodarstwa o powierzchni nieprzekraczającej 20 hektarów. Środki przyznawane są tylko w przypadku gruntów ornych. Stawka płatności to 400 zł za każdy hektar.

Promowanie dobrych praktyk

Promowany przez PROW model rolnictwa zrównoważonego ma na celu podnoszenie ogólnej świadomości ekologicznej producentów rolnych i edukację samych rolników w zakresie racjonalnego nawożenia roślin. Ma to niezwykle duże znaczenie w kraju takim jak Polska, gdzie notujemy ciągły wzrost konsumpcji nawozów, przy niewspółmiernie niskim wskaźniku wzrostu plonów.

Polityka, która może przynieść korzyści

Racjonalne wykorzystanie nawozów przekłada się nie tylko na poprawę parametrów gleby, czy ochronę środowiska. Przynosi także wymierne korzyści ekonomiczne w postaci wysokich plonów. W konsekwencji polityka promowania rolnictwa zrównoważonego w dłuższym okresie może przynieść szereg pozytywnych zmian. Dziś jest jednak za wcześnie na to, by przesądzać o jej skuteczności.