Rolnictwo wertykalne

| Produkcja i surowce |

Rolnictwo wertykalne to termin określający produkcję żywności w specjalnie do tego przeznaczonych wielopiętrowych budynkach. Termin ten brzmi bardzo futurystycznie, niemniej pierwsze tego typu obiekty już istnieją, a inne są w fazie budowy bądź planowania.


Niespotykana wydajność

Technologia potrzebna do tego rodzaju uprawy istnieje już od lat. Rolnictwo wertykalne to właściwie zmodyfikowany system hodowli szklarniowej. Dzięki nowym technologiom oraz wykorzystaniu możliwości lamp LED-owych (oszczędnych systemów oświetleniowych) udało się zmieścić na małej powierzchni bardzo efektywny i wydajny system produkcji żywności. Jeden hektar upraw wertykalnych odpowiada 4-6 hektarom upraw tradycyjnych. Wydajność można jeszcze multiplikować poprzez dodanie kolejnych pięter budynku.

Odnowa terenów zurbanizowanych

Dzięki rolnictwu wertykalnemu możliwa będzie odnowa zdegradowanych terenów miejskich oraz produkcja bezpiecznej żywności na terenach zurbanizowanych. Zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na paliwa kopalne (brak traktorów, brak potrzeby transportu żywności na duże odległości). Możliwymi staną się uwolnienie i odnowa ekosystemów, wykorzystywanych obecnie pod uprawy rolne. Rolnictwo będzie też bardziej niezależne od warunków pogodowych.

A co z Polską?

W Polsce póki co nie powinniśmy spodziewać się realizacji tego typu inwestycji ze względu na dużą ilość dostępnych terenów uprawnych. Z tego względu stosowanie rolnictwa wertykalnego może okazać się nieopłacalne. Budowa wież uprawnych może natomiast okazać się korzystna w krajach wysoko zurbanizowanych i z dużą gęstością zaludnienia. Japonia, Korea czy Singapur są liderami w tym segmencie. Dzięki zastosowaniu tam rolnictwa wertykalnego kraje te będą mogły uwolnić tak cenne w tamtym obszarze ziemie rolne oraz uniezależnić się od dostaw z żywności z innych krajów.