Rolnictwo w Stanach atrakcyjne dla inwestorów

| Rynki zagraniczne |

Spodziewany wzrost przychodu amerykańskich gospodarstw rolnych, ich wartości oraz korzystny stosunek aktywów do zadłużenia – te elementy wskazują na opłacalność inwestowania środków w rolnictwo, w Stanach Zjednoczonych.

Rolnictwo w cenie

Ponad 120 mld USD – taka jest szacowana wartość przychodów netto farmerów w 2013 r. To rekordowy wynik, mając na uwadze długotrwałą suszę z ubiegłego roku. Apetyty inwestorów mogą wzrosnąć również na myśl o spodziewanym 7-procentowym wzroście wartości aktywów gospodarstw rolnych, która ma osiągnąć w tym roku rekordowy poziom 3 mld USD. Warto też przyjrzeć się prognozom spadku zadłużenia w stosunku do aktywów: 10,2% to jego najniższa wartość od pół wieku!

Źródła sukcesu

Amerykanie coraz bardziej zaczynają zwracać uwagę na wykorzystywanie w kuchni zdrowego jedzenia. Zmiany w diecie skutkują przede wszystkim wzrostem znaczenia rolnictwa organicznego, którego sukcesy, jako najszybciej rozwijającej się gałęzi tego sektora, są nie do przecenienia. Ponadto rozwój klasy średniej w krajach rozwijających się, jej coraz wyższe dochody, zmiany nawyków żywieniowych oraz import żywności z krajów rozwiniętych, to istotne czynniki powodzenia rolnictwa w takich państwach jak Stany Zjednoczone. Ich tegoroczny eksport produktów rolnych jest szacowany na poziomie 142 mld USD, a nadwyżka w handlu nimi za rok 2012 wyniosła ponad 32 mld USD

Warto inwestować

Obserwując wyniki gospodarki Stanów Zjednoczonych w sektorze rolnictwa, inwestorzy poszukujący nowych kierunków rozwoju nie powinni się zbyt długo wahać. Jeżeli koniunktura utrzyma się na obecnym poziomie, to operowanie na amerykańskim rynku rolnym może okazać się strzałem w dziesiątkę. Mając na uwadze nie tylko liczbę ludności zamieszkujących USA, ale także konsumentów poza granicami Stanów Zjednoczonych, nie należy się obawiać gwałtownego obniżenia atrakcyjności inwestycyjnej rolnictwa amerykańskiego.