Rolnictwo w Polsce – Europejski Kongres Gospodarczy 2013

| Rynek polski |

Jednym z kluczowych zagadnień podejmowanych na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2013, który się odbył w Katowicach, był temat aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie.

Trudno o jednoznaczną ocenę aktualnej sytuacji rolnictwa w Polsce. Ten dział gospodarki jest niezwykle zróżnicowany, zarówno terytorialnie, jak i technologicznie i ekonomicznie. Warto zatem nieco bliżej przyjrzeć się procesom zachodzącym na polskiej wsi.

Rolnictwo a dotacje unijne

Nie mamy wątpliwości, że prawie 10 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej jesteśmy świadkami znaczącego postępu w rodzimym rolnictwie. Tego rodzaju obserwacja jest istotna, w kontekście zbliżającej się kolejnej perspektywy finansowej w budżecie Unii Europejskiej. Jest to również doskonały moment na analizy, w jakim stopniu wsparcie ze środków wspólnotowych rozwija przedsiębiorczość na wsi, a w jakim stopniu pełni jedynie funkcję socjalną na wsi.

Dysproporcje w rozwoju polskiej wsi

Dostrzegamy nadal olbrzymie zróżnicowanie polskiego rolnictwa. Te dysproporcje rozwoju są ogromne – np. w opolskim zużywamy o 3 razy więcej nawozów, niż na Podkarpaciu. Warto zwrócić uwagę, że gospodarstwa powyżej 20 ha w warmińsko-mazurskim stanowią ponad 18%, podczas gdy np. w Małopolsce – gospodarstw powyżej 20 ha jest niecały 1%.

Czy rolnictwo jest efektywne?

Faktem jest również, że wybiórczo podchodzimy do niektórych danych dotyczących rolnictwa. Z jednej strony stwierdzamy, że rolnictwo polskie generuje 3% PKB. Jednak z drugiej strony należy podkreślić, że na wsi zatrudnionych jest 12,3%, więc produktywność pracy na roli jest bardzo mała w relacji do średniej europejskiej. Mam jednak pewną wątpliwość czy metodyka gromadzenia danych dotyczących zatrudnienia na wsi jest taka sama jak statystyków europejskich. Czy wnioski stąd wypływające mają właściwą wartość poznawczą?

Efektywne nawożenie kluczem do sukcesu

Jako wytwórcy nawozów, za najistotniejsze uważamy dostarczanie nie tylko wysokiej jakości produktów do rolników, ale przede wszystkim wiedzy, jak skutecznie i efektywnie nawozić uprawy. Jest to podstawa w myśleniu, kształtującym podejście do tego biznesu. Nie ma bowiem wątpliwości, że rolnik lepiej zarabiający i generujący większe zyski, to również lepszy partner dla firm takich jak nasza.

Więcej informacji na Farmer.pl.