Rolnictwo miejskie – zielona przyszłość dla lokalnych społeczności, środowiska i gospodarki

| Perspektywy i inwestycje |

Rolnictwo miejskie to niezwykle kreatywna gałąź upraw, która pozwala zwiększać dostęp do naturalnej żywności, ale również daje szansę na budowanie bliższych relacji i zacieśnianie więzi między mieszkańcami.

Farmy miejskie a korzyści dla społeczeństwa

Ludzie, mając dostęp do zdrowej żywności, poprawiają swoje warunki życiowe, ciesząc się lepszym zdrowiem i samopoczuciem. Jednocześnie, uczestnicząc realnie w procesie tworzenia żywności, ich świadomość społeczna i ekologiczna wzrastają, a praca dla szerszej społeczności przynosi korzyści w formie społecznego zaangażowania.

Farmy miejskie a korzyści dla ekologii

Jeśli mowa o korzyściach dla środowiska, to przede wszystkim rolnictwo miejskie czerpie z niekonwencjonalnych rozwiązań, które mają na celu oszczędzanie wody czy energii cieplnej. Pozwala w większym stopniu skupić się na alternatywnych źródłach energii jak energia słoneczna, wiatrowa czy odzyskiwanie odpadów w formie kompostu.
Farmy miejskie przyczyniają się do pozytywnych zmian architektonicznych w miastach. Stają się one zielonymi przyczółkami, gdzie ludzie chętniej spędzają swój wolny czas i gdzie rozgrywa się aktywne życie mieszkańców. To wszystko sprawia, że zanieczyszczenie środowiska w miastach redukuje się, zwiększa ilość zieleni, przyczynia się to do oczyszczenia powietrza i np. wody deszczowej.

Farmy miejskie a korzyści dla gospodarki

Z ekonomicznego punktu widzenia korzyścią płynącą z rolnictwa miejskiego jest zmniejszenie odległości, jaką żywność musi przebyć w transporcie zanim trafi do realnego konsumenta. Redukcji ulegają koszty transportu oraz ograniczenia liczby wszelkiego rodzaju pojazdów dostawczych, a co za tym idzie emisji dwutlenku węgla. Dochodzi do przesunięcia kosztów na rolnictwo miejskie, bliższe realnym klientom, przez co powstałe oszczędności, mogą zostać wykorzystana na budowę kolejnych farm miejskich oraz efektywniejsze prowadzenie obecnie istniejących.

Regionalne czy osiedlowe biznesy, rozwijające się w pobliżu nowo powstałych farm miejskich, stwarzają miejsca pracy, zaczynają przynosić dochody i zapewniają dostęp do żywności małym społecznościom.