Rolnictwo miejskie – przykłady wykorzystania przestrzeni miejskiej

| Ochrona środowiska |

W poprzednim artykule dotyczącym rolnictwa miejskiego można było zobaczyć pokrótce, czym charakteryzuje się tego typu działalność i jakie wymierne korzyści może przynieść. W tej części zajmiemy się bliższym zaprezentowaniem niektórych przykładów zastosowania tego typu upraw w przestrzeni miejskiej.

Farmy kontenerowe

Jednym z przykładów są farmy kontenerowe, których pomysłodawcami byli Jon Friedman i Brad McNamara. W celu ograniczenia liczby kilometrów niezbędnych do przewiezienia owoców i warzyw z pól na stoły konsumentów, wykorzystali metalowe kontenery stosowane na statkach transportowych. W nich umieścili małe ogródki, które stanowią kunszt współczesnego „inteligentnego gospodarstwa”, wyizolowanego, sterowanego cyfrowo, którym można zarządzać, nie opuszczając domu, a w których panują odpowiednie warunki do właściwego wzrostu roślin, nawet, kiedy panuje przez cały rok. Tego typu uprawy przyczyniają się do całkowitej eliminacji stosowania pestycydów i herbicydów, a co więcej, nie są ograniczone przez warunki atmosferyczne, dlatego mogą być prowadzone całorocznie, zapewniając szybki dostęp do świeżych owoców i warzyw.

Farmy wertykalne

Przy omawianiu rolnictwa miejskiego nie sposób pominąć rolnictwa wertykalnego, zwanego również pionowym. Jest to niezwykle kreatywne rozwiązanie, zwłaszcza w miastach, gdzie każdy wolny metr kwadratowy powierzchni jest produktem deficytowym. Przy budowie farm pionowych wyeliminowany zostaje problem braku areału. Farmy bowiem pną się w górę i w zależności od potrzeb i finansów mogą zajmować coraz wyższe kondygnacje budynków. Wiele z takich farm ze względu na brak dostępu do ziemi wykorzystuje potencjał wody czy energii słonecznej.

Przykładem pionowej farmy jest powstający w Szwecji Plantagon. Jest to futurystyczny budynek, który umożliwia spacery, łatwe zbiory i wykorzystanie całej dostępnej przestrzeni, a dzięki charakterystycznemu kształtowi maksymalną ekspozycję na słońce. Planuje się, że ów budynek będzie produkować 300-500 ton żywności rocznie na przestrzeni 400 metrów kwadratowych. Przewiduje się także, że wykorzystanie budynku nie będzie opierać się tylko i wyłącznie na aspekcie rentowności. Chodzi bowiem o szerszą, aktywną działalność na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej, a także szansę na przyciągnięcie młodych ludzi do zaangażowania się w proces zrównoważonego rolnictwa.

Nieszablonowe rozwiązania – szansa na rozwój urbanistycznego rolnictwa

Dostarczanie żywności rosnącej światowej populacji będzie w najbliższych latach głównym tematem rozważań ekspertów na całym świecie. Z tego względu niezwykle ważne jest podejmowanie daleko idących kroków, w celu zaspokojenia rosnących globalnie potrzeb. Już nie tylko intensywne rolnictwo, ale również alternatywne rozwiązania zapewnią dostęp do taniej, zdrowej i organicznej żywności.

Warto czerpać ze sprawdzonych wzorców, ale nie można zamykać się na nowe rozwiązania. Przykładem może być wykorzystanie już istniejącej infrastruktury (opuszczone budynki, puste kontenery, nieużywane baseny) do tworzenia ekologicznych farm miejskich, które świetnie radzą sobie w niewielkich przestrzeniach wielkich aglomeracji. Niekonwencjonalne rozwiązania rolnicze, to odpowiedź na rosnące potrzeby ludzi oraz pogarszający się stan środowiska.