Rolnictwo idzie naprzód

| Produkcja i surowce |

Tomasz Szulc z poznańskiego Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, podczas ostatniej konferencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo”, zapoznał uczestników z najnowszymi kierunkami rozwoju technologii prac rolnych dostępnymi na rynku.

Jak najwięcej, jak najszybciej, za jak najmniej

Obecnie producenci rozsiewaczy dążą do dwukierunkowej optymalizacji oferowanych produktów. Pierwszym celem jest zwiększanie szerokości roboczej tych urządzeń, aby poszerzyć obszar zasiewu. Zaś kolejny polega na łączeniu funkcji siewnika z opcją symultanicznej aplikacji nawozu. Konsekwencją stosowania zwłaszcza drugiego rozwiązania jest rozwój aparatury kontrolno-sterującej, wymagającej wiedzy i doświadczenia. Przykładem prac nad takimi wdrożeniami może być projekt „Azomais”, realizowany m.in. przez Grupę Azoty „PUŁAWY”.

Rolnictwo przynosi zyski

Stosowane obecnie ciągniki rolnicze wyposażone są w najnowsze zdobycze technologiczne z zakresu mechatroniki, elektroniki, oparte o modelowanie systemów oraz układy sterowania. Coraz częściej stosowane są radary w rozsiewaczach, dopasowujących wielkość dawki nawozu w zależności od jego właściwości fizycznych czy dozowanie zmiennej dawki.

Jak w szwajcarskim zegarku…

Koncepcją, która się dopiero rozwija, ale może niebawem stać się standardem, zwłaszcza w odniesieniu do dużych i dobrze zarządzanych jednostek, jest rolnictwo precyzyjne. Polega ono na wielopłaszczyznowym podejściu do upraw, zaczynając od badania próbek gleby, pomiarów atmosferycznych, na mapowaniu plonowania pól w oparciu o technologię GPS kończąc. Dzięki zaawansowanym narzędziom ułatwiającym implementację substancji odżywczych do roślin uprawnych, przedsiębiorcy rolni mogą lepiej planować swoje działania, a przez to zwiększać konkurencyjność na globalizującym się rynku.

Na podstawie prezentacji Tomasza Szulca, wygłoszonej w trakcie III Konferencji Nauka-Biznes-Rolnictwo, organizowanej przez Centrum Kompetencji „PUŁAWY”, z dn. 21.11.2013 r.