Rolnictwo i chemia: wspólne korzyści

| Nasze zakłady, Rynek polski |

Nawozy, będące jednym z kluczowych produktów wytwarzanych w Naszych Zakładach, stanowią główny punkt wspólny branży rolniczej i chemicznej. Kooperacja tych dwóch segmentów polskiej gospodarki cały czas ewoluuje. Na przestrzeni lat możemy więc zaobserwować wiele zmian w rolnictwie, które bezpośrednio lub pośrednio wpływały na rynek nawozów.

Krok ku poprawie efektywności

Ze względu na czynniki naturalne, takie jak zróżnicowanie gleb czy ograniczone zasoby wody, stosowanie nawozów stanowi jedno z ważniejszych zadań producentów rolnych, które ma wpływ m.in. na wielkość plonów. Aby zwiększać wydajność należy więc stosować odpowiednią kombinację nawozów, a także środków ochrony roślin.

Ewolucja rynku nawozów

Wraz ze zwiększającą się świadomością na temat stosowania nawozów, wzrasta również zapotrzebowanie na nie. W odpowiedzi na potrzeby producentów rolnych obserwujemy dynamiczny rozwój systemu ich dystrybucji. Co istotne, rośnie także rola usług doradczych, mających bezpośredni wpływ na stosowanie odpowiednich produktów, a co za tym idzie, uzyskiwanie większych plonów.

Bezpośrednia komunikacja

Zmiany w zakresie dystrybucji nawozów, jak również rosnąca świadomość ich stosowania, nie byłyby możliwe bez nawiązania efektywnego dialogu z rynkiem. Jest to jeden z fundamentalnych elementów strategii Grupy Azoty „PUŁAWY” oraz całej branży chemicznej. Bezpośrednia komunikacja z rolnikami pozwala nie tylko poznać ich oczekiwania, ale również im sprostać.

Trzy filary nowoczesnego rolnictwa

Kluczowy czynnik, mający wpływ na wielkość plonów, stanowią tzw. dobre praktyki nawożenia. Wiążą się one nie tylko z wykorzystaniem zdobytego doświadczenia, ale również ze szczegółową analizą, która stanowi podstawę prawidłowego rozwoju roślin. Równie istotny jest recykling składników odżywczych, wytwarzanych w ramach produkcji rolnej, co pozwala na obniżenie kosztów i stanowi ważny element w zakresie ochrony środowiska. Nie można obecnie zapominać również o wykorzystaniu nowych technologii, dzięki którym rolnictwo ma szansę stać się konkurencyjnym sektorem polskiej gospodarki.