Rolnictwo a bezpieczeństwo żywnościowe

| CSR |

W obliczu wzrostu liczby ludności na świecie, przy równocześnie malejącej liczbie gruntów ornych oraz rosnącym deficycie wody słodkiej, szczególnie ważne jest kompleksowe podejście do bezpieczeństwa żywnościowego. Opiera się ono na trzech filarach: dostępie do żywności, dostępności żywności oraz wartości odżywczej przyjmowanych pokarmów.

Mamy Wspólną Politykę Rolną

W zakresie rolnictwa kraje Unii Europejskiej, stosując WPR (Wspólna Polityka Rolna), mają szansę na ujednolicenie standardów produkcji rolnej i dystrybucji wytworzonych dóbr, gwarantując ich wysoką jakość. Aby to osiągnąć, Wspólna Polityka Rolna powinna jeszcze bardziej wpływać na zwiększenie wydajności rolnictwa UE przy jednoczesnym poprawieniu standardów z zakresu ochrony środowiska.

Możliwe korzyści

Dzięki naciskom na efektywność, Unia Europejska jest w stanie zapewnić sobie samowystarczalność żywnościową oraz konkurencyjność rolnictwa. To ważne aspekty, ponieważ dają one stabilne źródło dochodów dla producentów rolnych oraz ograniczają potrzebę kierowania do nich wsparcia rynkowego. Innym możliwym profitem jest wykorzystanie biomasy w celu wytwarzania energii, co pozwoli ograniczyć jej importu spoza UE.

Edukacja na pierwszym miejscu

Aby móc realizować postulaty efektywnego rolnictwa, należy wykorzystywać zdobycze nauki i przemysłu w codziennej pracy. Ich upowszechnianiem powinni zajmować się profesjonalni doradcy. Dotąd w Polsce brakowało osób z takim wykształceniem, mogących skutecznie pomagać rolnikom we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań. Grupa Azoty PUŁAWY jest prekursorem działań na rzecz rozwoju doradztwa rolnego. Poprzez założone w 2011 roku Centrum Kompetencji, będące platformą wymiany wiedzy pomiędzy branżą nawozową, ośrodkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorcami rolnymi, aktywnie stymuluje pozytywne zmiany w polskim rolnictwie. Dzieje się to m. in. dzięki uruchomionym studiom podyplomowym z zakresu doradztwa rolniczego. Bo tylko poprzez działania oparte na wiedzy, europejskie rolnictwo może stać się konkurencyjne na rynkach globalnych, a tym samym również samowystarczalne.