Rola innowacji w zwiększaniu bezpieczeństwa żywnościowego

| Perspektywy i inwestycje |

Wciąż rosnąca populacja Ziemi stanowi wyzwanie, głównie z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego. Eksperci szacują, że do zapewnienie wyżywienia w okresie następnych 40-50 lat będziemy musieli wyprodukować tyle żywności, co przez ostatnie 10 tysięcy lat. Odpowiedzią na tak ogromne wyzwanie może być tylko zwiększenie wydajności upraw.

Czas podjąć konkretne działania

Głównymi zagrożeniami, z jakimi musi zmierzyć się ludzkość na drodze do zwiększenia wydajności produkcji rolnej, są zmiany klimatu oraz związane z nimi ekstremalne zjawiska pogodowe, wyjałowienie gleby, kurczące się zasoby wody oraz zmniejszenie wydajności produkcji żywności na płaskowyżach (szczególnie tych obsadzonych ryżem i pszenicą). Jednakże najważniejszym wyzwaniem, które będzie kształtowało trendy rozwoju rolnictwa, jest umiejętność efektywnego wykorzystania obecnie eksploatowanych terenów rolniczych. W obliczu tych czynników, pozyskiwanie nowych obszarów pod uprawę poprzez wycinkę lasów lub zagospodarowywanie sawanny są rozwiązaniami, które są w stanie poprawić sytuację w krótkim okresie czasu. Realną odpowiedzią na długoterminowe wyzwania globalnej produkcji rolnej, pozostają więc przede wszystkim innowacje.

Liderzy w produkcji rolnej liderami innowacji?

Państwem, najbardziej zagrożonymi ewentualną klęską głodu są obecnie Chiny. Dlatego od 2012 roku funkcjonuje tam agencja Smart Agriculture Analytics (SAA). Odpowiada ona za wymianę informacji pomiędzy rolnikami, a jednostkami badawczymi poszukującymi nowych metod upraw.

W USA w badania nad zmianami klimatu i ich konsekwencjami dla rolnictwa zajmuje się nawet NASA. Działania rządowe to jednak nie wszystko.

Główne trendy rozwoju rolnictwa

Obecnie obserwujemy na całym świecie zmianę w podejściu świata nauki do kwestii bezpieczeństwa żywnościowego. Wśród dominujących kierunków badań, wyróżnić należy kilka kluczowych:

Badania genetyczne – to nie tylko żywność modyfikowana genetycznie. To także analiza roślin na poziomie genomu, która pozwala zrozumieć w którym momencie wzrostu roślina potrzebuje jakiego nawozu. Nawożenie (szczególnie kukurydzy, na której skupiają się badania) w odpowiednim momencie, pozwala maksymalizować plony.

Małe gospodarstwa rolne – badania przeprowadzone w 2013 roku pokazują, że takich farm jest ponad 500 mln i znajdują się głównie w krajach rozwijających się. Zastosowanie na nich nowych metod i technologii upraw daje największe szanse na poprawę plonów.

Rolnictwo miejskie – jest dynamicznie rozwijającym się tematem połączonym z koncepcją Eco City, która również zyskuje na popularności. Oferuje ono małe plony na użytek własny, pozwala jednak korzystać z miejsc, które normalnie nie byłyby uprawiane, takich jak podwórka szkolne czy nawet doniczki na balkonach.