Rewolucja rolnicza w Nigerii

| Rynki zagraniczne |

Rozwój produkcji rolnej jest jednym z fundamentalnych i najbardziej pewnych sposobów na utrzymanie stałego wzrost gospodarczego danego państwa. Ogromny potencjał zasobów naturalnych Nigerii zaczęto wykorzystywać w umacnianiu pozycji tamtejszego rolnictwa, po tym jak władze centralne zdecydowały o przesunięciu sił i zasobów w obszarze rolnictwa.

Zwiększenie plonu

Idąc za przykładem krajów azjatyckich, gdzie w połowie lat 60-tych, dzięki nowym wysokowydajnym odmianom ryżu i pszenicy oraz nawozom sztucznym o wysokiej jakości, zbiory ryżu, kukurydzy, pszenicy, soi i innych roślin uprawnych wzrosły dwukrotnie, rząd Nigerii postanowił zorganizować własną „zieloną rewolucję”.

W latach 2012-2014, ulepszone, wysokowydajne nasiona roślin uprawnych w ilości 174 000 ton oraz 1,3 miliona ton nawozu zostały rozdysponowane pomiędzy 14,5 miliona tamtejszych rolników. Spowodowało to podwojenie produkcji ryżu, potrojenie produkcji pszenicy i 60-procentowy wzrost produkcji kukurydzy. Eksperci są zgodni, że 21 milionów ton żywności o wartości 778 miliardów NGN (około 4 miliardów USD) wyprodukowanych w Nigerii to efekt zainicjowanego programu wsparcia dla tamtejszego rolnictwa. Produkcja żywności wzrosła o 8 mln ton tylko w ciągu pierwszego roku realizacji programu. Co więcej, wprowadzone regulacje pozwoliły usunąć utrudnienia w dystrybucji nawozów i środków w rolnictwie, przez co zmniejszyła się skala korupcji w tym sektorze.

Zaangażowanie młodych ludzi w rolnictwie

Jednym z celów rządu jest również stworzenie nowych możliwości edukacyjnych dla młodzieży w produkcji rolnej. Nowy zainicjowany właśnie rządowy program zakłada wsparcie 750.000 młodych rolników oraz liderów agrobiznesu Nigerii. Pomoc finansowa w wysokości 50 mld NGN (około 250 milionów USD) została udzielona na najem sprzętu 1.200 przedsiębiorstwom rolnym we wszystkich regionach kraju. Dzięki tego rodzaju aktywnościom w nigeryjskim rolnictwie udało się w ciągu ostatnich trzech lat utworzyć prawie 3,5 miliona nowych miejsc pracy.