Rekord ustanowiony

Grudzień 2012 r. przejdzie w Zakładach Azotowych „PUŁAWY” do historii. To wszystko za sprawą osiągnięcia wyjątkowego rezultatu, jeżeli chodzi o produkcję mocznika.

Skuteczniej i taniej

1 250 000 ton tego surowca to skutek nie tylko modernizacji ciągu produkcyjnego Tlenownia-Amoniak-Mocznik, ale również dbałość o efektywność całego procesu. To ważne, ponieważ równolegle udało się znacząco obniżyć zużycie gazu ziemnego, wykorzystywanego przy produkcji. Zużyty wolumen „błękitnego paliwa” wyniósł bowiem tylko 89 mln m3.

Miejsce na podium

Historyczny wynik to nie tylko wielkie liczby, ale też i te o niższych nominałach, ale za to wiele mówiące. Mianowicie, dzięki wzrostowi produkcji mocznika o niemalże 133%, ZA „PUŁAWY” stały się jego drugim producentem w Europie (10% udziału wśród państw UE). To nie tylko sukces przedsiębiorstwa, ale także przykład jak mogą funkcjonować polskie firmy przemysłowe kapitałochłonne: owoce sukcesu można zebrać tylko, gdy wpierw odpowiednio się zainwestuje.