Regulamin

Art. 1

Występujące w regulaminie poniższe pojęcia, należy rozumieć następująco:

a) Regulamin – niniejszy „Regulamin korzystania z bloga Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.”.

b) „PUŁAWY” – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A., z siedzibą w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000011737, kapitał zakładowy – 191 150 000 zł, REGON – 30528900, NIP 716-000-18-22.

c) Blog „PUŁAWY” – serwis internetowy prowadzony przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A., umożliwiający bloggerom publikowanie tekstów, zaś użytkownikom wyrażanie własnych opinii.

d) Administrator – właściciel serwisu, którym są Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

e) Blogger – osoba redagująca teksty publikowane na blogu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.

f) Opinia – komentarz do materiału opublikowanego na blogu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.

g) Użytkownik – osoba korzystająca z bloga; czytająca i/lub komentująca opublikowane materiały.

Art. 2

Regulamin określa zasady korzystania z bloga Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A., komentowania i cytowania umieszczonych na blogu materiałów oraz wyjaśnia kompetencje administratora bloga.

Art. 3

Zasady korzystania z bloga Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.

Blog Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A., służy wymianie opinii i informacji na temat funkcjonowania i działalności Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A. Opinie niezwiązane z tematyką bloga mogą zostać usunięte lub niedopuszczone do publikacji przez administratora.

Blog jest oficjalnym blogiem Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A., dlatego opinie stanowiące reklamę innych firm i ich produktów mogą zostać usunięte lub niedopuszczone do publikacji przez administratora.

Administrator zastrzega prawo do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających niecenzuralne sformułowania oraz zawierających treści pozostające w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.

Administrator nie jest stroną w konfliktach pomiędzy użytkownikami bloga.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za materiały publikowane przez Użytkowników.

Art. 4

Prawa autorskie

Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) prezentowany na blogu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A. nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia i podania źródła (nazwiska autora oraz adresu strony).

Zarówno publikacje na blogu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A., jak i znaki graficzne, logotypy oraz inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.

Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku na blogu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A..

Art. 5

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Art. 6

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2012 r.