Reforma polityki rolnej UE wyszła z impasu

| Rynki zagraniczne |

Pod koniec września osiągnięto długo oczekiwany kompromis dotyczący reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Centralne instytucje unijne zaaprobowały projekt ministrów rolnictwa. Dzięki proponowanym zmianom Unia będzie mogła sprostać takim wyzwaniom, jak wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich, ochrona środowiska naturalnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Więcej dla słabszych

Najważniejszym punktem unijnych ustaleń jest wzrost dopłat bezpośrednich dla rolników z najsłabiej rozwiniętych obszarów Unii do poziomu 85%. Odbędzie się to kosztem największych producentów rolnych. Ci, którzy dotąd otrzymywali rocznie więcej niż 150 000 EUR rocznie, będą musieli się liczyć z dofinansowaniem o 5% mniejszym. W celu wyrównania szans zapowiedziano również, iż do 2019 r. żadne państwo UE nie może otrzymywać niższych dopłat rolnych niż 75% średniej wysokości owych subsydiów na poziomie całej Unii.

Dla młodych i dla środowiska

Istotnym elementem kompromisu będzie wzrost środków na zachęcenie młodych ludzi do pracy w rolnictwie. Dziś w wielu krajach problemem jest masowa emigracja młodych do miast, skutkująca zmniejszeniem możliwości wytwórczych w zakresie produktów rolnych. W latach 2014-18 Unia chce przeznaczyć na ten cel o 25% więcej pieniędzy niż dotychczas. Ponadto w latach 2014-20 około 100 mld EUR ma zostać wydanych na wspomaganie rozwoju rolnictwa ekologicznego